Δελτίο Τύπου

05.05.2006
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ»
Η SafeLine (www.safeline.gr), η Ελληνική Ανοικτή Γραμμή (Hotline) καταγγελίας παράνομου υλικού στο Ίντερνετ, διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Ασφάλεια στο Κινητό Ίντερνετ» η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Μαϊου 2006 και ώρα 18:00-22:00, στο Ξενοδοχείο Divani Caravel, Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα.

Η ημερίδα πραγματοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου SafeLine, του Προγράμματος Safer Internet Action Plan της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις εκπροσώπων από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανοιχτών Γραμμών Ίντερνετ, της βιομηχανίας του Ίντερνετ, μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, Καταναλωτικών Οργανώσεων, Εγκρίτων Νομικών, κ.α. Στόχος της ημερίδας είναι η κάλυψη όλων των πτυχών του προβλήματος του παράνομου περιεχόμενου στο Ίντερνετ και η θεμελίωση μιας γόνιμης συνεργασίας μεταξύ των προαναφερθέντων φορέων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ασφάλεια του κινητού Ίντερνετ.

Η SafeLine, δέχεται τις καταγγελίες του κοινού για δικτυακούς τόπους (websites) και υπηρεσίες νέων (newsgroups) με παράνομο περιεχόμενο, μέσω του Ίντερνετ (στην διεύθυνση www.safeline.gr) και μέσω τηλεφώνου (στο 210 2119558450). Οι καταγγελίες προωθούνται είτε στις αρμόδιες υπηρεσίες της αστυνομίας είτε στις αντίστοιχες ανοικτές γραμμές του εξωτερικού, με τις οποίες συνεργάζεται. Επίσης, παρέχει πληροφορίες προς τους γονείς για πιο ασφαλή περιήγηση στο Ίντερνετ αλλά και για τρόπους προφύλαξης των παιδιών τους.

Οι ανοικτές γραμμές, όπως η SafeLine, παίζουν σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη του παράνομου περιεχομένου από το Ίντερνετ, και έχουν ήδη παγιωθεί στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Η SafeLine συνεργάζεται με τους Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Ίντερνετ, το Ακαδημαϊκό Δίκτυο "ΕΔΕΤ" και το Σχολικό Δίκτυο, Ερευνητικά και Πολιτιστικά Ιδρύματα, Ενώσεις Καταναλωτών και την Ελληνική Αστυνομία για τον περιορισμό της ροής του παράνομου περιεχομένου στο Ίντερνετ.

Στη SafeLine συμμετέχουν το Ελληνικό Όργανο Αυτορρύθμισης για το περιεχόμενο στο Ίντερνετ - SafeΝet (www.safenet.org.gr), το οποίο εκπροσωπεί όλους τους μεγάλους ISPs της Ελλάδας, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ (www.ics.forth.gr), και το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού - ΙΜΕ (www.ime.gr), και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Σχέδιο Δράσης για την Ασφαλέστερη Χρήση του Ίντερνετ». Η SafeLine είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανοικτών Γραμμών Ίντερνετ - INHOPE.

Πληροφορίες: 2119558450

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα