Δελτίο Τύπου

05.12.2008
Διοργάνωση ημερίδας ενημέρωσης από το το Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΙΚΠΑ) και το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΙΚΠΑ)
και το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

διοργανώνουν ημερίδα ενημέρωσης με θέμα:

"Ηλεκτρονική προσβασιμότητα στην Ελλάδα
και
ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
"

που θα πραγματοποιηθεί στo Ηράκλειο Κρήτης
στις 9 Δεκεμβρίου 2008 και ώρα 9:30 π.μ.
στην αίθουσα Ανδρόγεω του Δήμου Ηρακλείου (οδός Ανδρόγεω 4)

Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου "Πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης", που αποτελεί δράση του ΙΚΠΑ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α) και την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ ΑΕ). Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία του πρώτου εξειδικευμένου ιστοχώρου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για πολίτες με αναπηρία τους συλλόγους ΑμεΑ, τους φορείς πρόνοιας και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου, οι οποίες στοχεύουν στην οριοθέτηση του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου, που αφορά την ηλεκτρονική επικοινωνία των ΑμεΑ με τη Δημόσια Διοίκηση, αλλά και τη δημιουργία του κατάλληλου υπόβαθρου για την ανάπτυξη προσβάσιμων διαδικτυακών εφαρμογών στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα αυτά θα συμβάλουν στην υλοποίηση μιας συστηματικής τεχνολογικής παρέμβασης, για την υποστήριξη της προσβασιμότητας και ευχρηστίας στο διαδικτυακό περιεχόμενο και αφετέρου στην παροχή προσβάσιμων διαδικτυακών εφαρμογών προς όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων και των ΑμεΑ.

***************
Πληροφορίες: κα M. Παπαδοπούλου, τηλ: 2810 1742, fax: 2810 391740, e-mail: mpapadop at ics.forth.gr
***************

To έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους.

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα