Δελτίο Τύπου

17.11.2006
Μένοντας ασφαλείς στο Διαδίκτυο: ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα πρωτοστατεί.
Source: "Staying safe online:
EU programme leads the way"
Ελληνική Έκδοση,
Νοέμβριος 2006

Μια ανεξάρτητη αξιολόγηση αποκαλύπτει ότι το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για Ασφαλέστερο Διαδίκτυο το οποίο προωθεί την ασφαλέστερη χρήση του Διαδικτύου, ιδιαίτερα για τα παιδιά, έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό στο να παγιδεύει παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο στο Διαδίκτυο, σεβόμενο όμως παράλληλα και την ελευθερία έκφρασης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνοντας σοβαρά υπ' όψιν της αυτές τις παρατηρήσεις στην υλοποίηση του τρέχοντος προγράμματος «Ασφαλέστερο Διαδίκτυο» το 2007-2008, παρουσιάζει το εν λόγω πρόγραμμα ήδη χρησιμοποιείται σαν πρότυπο μοντέλο και σε άλλες περιοχές ανά τον κόσμο.

«Έχουμε προοδεύσει σημαντικά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα», είπε η Viviane Reding, Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Για αρκετά χρόνια το πρόγραμμα για το Ασφαλέστερο Διαδίκτυο προωθεί με μεγάλη επιτυχία την ασφαλέστερη χρήση του Διαδικτύου και των άλλων ηλεκτρονικών τεχνολογιών, ειδικότερα από τα παιδιά, και καταπολεμά το παράνομο και βλαβερό περιεχόμενο που περιλαμβάνει από την παιδική πορνογραφία εως και το ρατσισμό. Παράλληλα, η Επιτροπή έχει ενθαρρύνει τη βιομηχανία να είναι πιο δραστηριοποιημένη σε θέματα ασφάλειας των παιδιών.

Μια αξιολόγηση για το «Σχέδιο Δράσης Ασφαλέστερου Διαδικτύου» έγινε από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες το πρώτο εξάμηνο του 2006. Τα συμπεράσματά τους έχουν να κάνουν με την μεγάλη σημασία αυτού του Ευρωπαϊκού προγράμματος. Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι φορείς βλέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν ένα πρωτοπόρο, επειδή αποκάλυψε αρκετά νωρίς το πρόβλημα του παράνομου και επιβλαβούς υλικού στο Διαδίκτυο. Σήμερα, ο σκοπός και η έννοια του Σχεδίου Δράσης Ασφαλέστερου Διαδικτύου, χρησιμοποιείται από πολλές άλλες χώρες, στην περιοχή της Ασίας, καθώς και στη Νότια και στην Λατινική Αμερική σαν ένα μοντέλο για το πως θα παγηδεύσουν τέτοιο ηλεκτρονικό περιεχόμενο σεβόμενοι ταυτόχρονα την ελευθερία έκφρασης.

Οι εμπειρογνώμονες επίσης υπογραμμίζουν και την αποδοτικότητα του προγράμματος. Ανάμεσα στα κυριότερα επιτεύγματα του προγράμματος είναι ένα ευρωπαϊκό Διαδίκτυο από 21 εθνικές Ανοιχτές Γραμμές όπου χρήστες καταγγέλουν ανώνυμα παράνομο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο, καθώς και η δημιουργία 23 εθνικών κομβικών σημείων πληροφόρησης προώθησης ασφαλέστερης χρήσης του Διαδικτύου για τα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με το INHOPE, το Διεθνές Σωματείο για τις Ανοιχτές Γραμμές του Διαδικτύου, εντός του 2005 προωθήθηκαν στους αρμόδιους εθνικούς και διεθνείς φορείς περίπου 65.000 καταγγελίες για διερεύνηση και για περαιτέρω ενέργειες.

Για να εδραιώσει τα θετικά αποτελέσματά του, το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα (2005-2008) «Ασφαλέστερο Διαδίκτυο» προάγει συνδιασμένες Ανοιχτές Γραμμές Διαδικτύου και Κόμβους Ενημέρωσης μέσω Παράλληλα, πιλοτικά προγράμματα για την ενθάρρυνση την συνεργασίας ανάμεσα σε Ανοιχτές Γραμμές και τους αρμόδιους νομικούς φορείς θα χρηματοδοτηθούν από το 2007. Τέλος, είναι απαραίτητη μία δυναμικότερη υποστήριξη από κράτη-μέλη για να προωθήσουν την ενημέρωση για τις Ανοιχτές Γραμμές στους χρήστες και για να προάγουν καλύτερη συνεργασία ανάμεσα σε Ανοιχτές Γραμμές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, ειδικά την αστυνομία και όσους παρέχουν υπηρεσίες στο Διαδίκτυο. Παράλληλα η European Schoolnet Partnership, ένα consortium από 26 υπουργεία παιδείας, η οποία συντονίζει το πρόγραμμα INSAFE, θα προάγει τον διάλογο με τις κυβερνήσεις, καθώς και ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και τα κομβικά σημεία πληροφόρησης.

Οι πληροφορίες που παίρνουμε από τα παιδιά είναι απαραίτητες για να εξακριβώσουμε προβλήματα και να συνθέσουμε κατάλληλες λύσεις. Το νέο Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο έργο EUkids στο Διαδίκτυο θα προωθήσει τη κατανόησή μας για τη συμπεριφορά των παιδιών στο Διαδίκτυο και την τρέχουσα αντίληψή τους των κινδύνων. Για να ενδυναμώσουμε την ενημέρωσή σχετικά με τα εργαλεία φιλτραρίσματος, ειδικά στους γονείς και στα σχολεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρηματοδοτήσει την ανάλυση επιδόσεων λογισμικού και υπηρεσιών φίλτρων (SipBench). Τα πρώτα αποτελέσματα τα προσδοκούμε φέτος το Δεκέμβριο.

Σήμερα, η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει 2 ανακοινώσεις
 • για την εφαρμογή του πολυετούς προγράμματος της κοινότητας στην προώθηση ασφαλέστερης χρήσης του Διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών στο Διαδίκτο, ανατρέξτε:
  http://europa.eu.Int/information_society/activities/sip/programme/evaluations/index_en.htm
 • για την τελική εκτίμηση του πολυετούς Προγράμματος Ασφαλέστερης Δράσης στο Διαδίκτυο για την περίοδο 2003-2004, απευθυνθείτε:
  http://europa.eu.Int/information_society/activities/sip/programme/evaluations/index_en.htm

  Περισσότερες πληροφορίες:
  Τhe Commission's Safer Internet plus programme: http://ec.europa.eu/saferinternet
  Hotlines: http://www.inhope.org/
  Awareness nodes: http://www.saferinternet.org/
  EUkids Online: http://www.eukidsonline.net/
  Sipbench: http://www.sip-bench.org
  Ελληνικό Ηotline: http://www.safeline.gr

 • Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα