Ομιλία

Clustering of 3D (gene-condition-time) gene expression datasets
02.07.2007
Ομιλητής: Jochen Supper
Ημερομηνία: Δευτέρα 2 Ιουλίου, 2007 Ώρα: 11:30-12:30
Τοποθεσία: Δεξιά Aίθουσα Συναντήσεων, 2ος όροφος, Κτίριο Γ, ΙΤΕ, Ηράκλειο, Κρήτη
Host: Martin Reczko

Abstract:

Cells co-regulate the expression of genes forming modules to respond to environmental stimuli. Depending on the stimulus, these modules contain different genes, have distinct temporal response patterns or are left unaffected. Today, an increasing pool of microarray datasets monitoring gene expression over time exists. These gene-time datasets can be searched for coregulated gene expression modules by one of the many clustering methods published so far.

However, for an integrative analysis, several gene-time datasets can be joined into one three-dimensional gene-condition-time dataset, to which standard clustering or biclustering methods, however, cannot be applied. In this work we present a novel probabilistic clustering approach for gene-condition-time datasets.

Bio:

Jochen Supper is a research assistant at the Centre for Bioinformatics (ZBIT), University of Tu"bingen. He is interested in deciphering regulatory signals controlling gene expression, analyzing the robustness of Signaling pathways, cluster multi-conditioned microarray datasets and immunoinformatics.

For more information please have a look at his web site:http://www-ra.informatik.uni-tuebingen.de/mitarb/supper/welcome_e.html

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα