Ομιλία

Optimization of metabolic and signal-transduction networks
03.07.2007
Ομιλητής: Jochen Supper
Ημερομηνία: Τρίτη 3 Ιουλίου, 2007 Ώρα: 12:00-13:00
Τοποθεσία: Δεξιά Aίθουσα Συναντήσεων, 2ος όροφος, Κτίριο Γ, ΙΤΕ, Ηράκλειο, Κρήτη
Host: Martin Reczko

Abstract:

An important problem in systems biology is modeling the dynamics of systems representing biological networks. Due to the complexity of the inference problem, some researchers suggested evolutionary algorithms for this purpose. However, in many publications only one algorithm is used without any comparison to other optimization methods.

Likewise, in most cases only one mathematical formalism is considered. Thus, we systematically apply different evolutionary algorithms and mathematical models for a comparative analysis. In addition to the parameter estimation we consider a post-optimization step to increase the robustness of our obtained models.

Bio:

Jochen Supper is a research assistant at the Centre for Bioinformatics (ZBIT), University of Tu"bingen. He is interested in deciphering regulatory signals controlling gene expression, analyzing the robustness of Signaling pathways, cluster multi-conditioned microarray datasets and immunoinformatics.

For more information please have a look at his web site:http://www-ra.informatik.uni-tuebingen.de/mitarb/supper/welcome_e.html

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα