Ομιλία

Blockchain and distributed ledger technologies
25.06.2018
Ομιλητής: Marta Piekarska
Ημερομηνία: Δευτέρα 25 Ιουνίου, 2018 Ώρα: 12:00
Τοποθεσία: Τεχνολογικό Πάρκο - Αιθ. 211 β ορ. A-STEPC
Host: Christos Kozanitis

Abstract:

Hyperledger is an open source collaborative effort created to advance cross-industry blockchain technologies. It is a global collaboration, hosted by The Linux Foundation, including leaders in finance, banking, IoT, supply chain, manufacturing and technology.We will explain how this is a next-generation blockchain is dedicated, adapted and scalable for professional applications. This will be illustrated through real life use-cases and you are invited to interact with the speakers in view dig into the Hyperledger features.

Takeaways:
            - Blockchain and distributed ledger technologies  
            - Current Hyperledger projects and common use cases
            - How can Opensource be used in business environment?
            - Hyperledger, Linux Foundation, various frameworks…finally, I get it!

Bio:

Marta serves as the Director of Ecosystem at Hyperledger. Marta obtained her BSc in Electrical and Computer Engineering from Warsaw University of Technology and a double Master from Computer Science and Informatics at Technical University of Berlin and Warsaw University of Technology. Marta received PhD in User-Informed Design of Privacy Tools while working at one of the hottest startups in Silicon Valley - Blockstream. Marta also taught at Technical University of Berlin as a Post-doc. As part of her role in Hyperledger Marta evangelizes the technology and Open Source at conferences around the world and helps enterprises with applying permissioned Blockchains to their use-cases. Marta is passionate about how Blockchain can help in non traditional spaces, such as identity, last mile aid and education delivery and sustainability.

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα