Ομιλία

The Little Engine(s) that could: Scaling Online Social Networks
21.12.2011
Ομιλητής: Georgos Siganos, researcher at the Internet Group at Telefonica Research in Barcelona.
Ημερομηνία: Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου, 2011 Ώρα: 12:00 - 14:00
Τοποθεσία: Aίθουσα Συναντήσεων "Στέλιος Ορφανουδάκης", ΙΤΕ, Ηράκλειο, Κρήτη.
Host: Ευάγγελος Μαρκάτος

Abstract:

The difficulty of scaling Online Social Networks (OSNs) has introduced new system design challenges that has often caused costly re-architecting for services like Twitter and Facebook. The complexity of interconnection of users in social networks has introduced new scalability challenges. Conventional vertical scaling by resorting to full replication can be a costly proposition. Horizontal scaling by partitioning and distributing data among multiples servers - e.g. using DHTs - can lead to costly inter-server communication.

We design, implement, and evaluate SPAR, a social partitioning and replication middleware that transparently leverages the social graph structure to achieve data locality while minimizing replication. SPAR guarantees that for all users in an OSN, their direct neighbor's data is co-located in the same server. The gains from this approach are multi-fold: application developers can assume local semantics, i.e., develop as they would for a single server; scalability is achieved by adding commodity servers with low memory and network I/O requirements; and redundancy is achieved at a fraction of the cost.

We detail our system design and an evaluation based on datasets from Twitter, Orkut, and Facebook, with a working implementation. We show that SPAR incurs minimum overhead, and can help a well-known open-source Twitter clone reach Twitter's scale without changing a line of its application logic and achieves higher throughput than Cassandra, Facebook's DHT based key-value store database.

Bio:

Georgos Siganos is a researcher at the Internet Group at Telefonica Research in Barcelona. He received his Ph.D. from the University of California, Riverside, and his bachelor's degree from the Technical University of Crete. His research interests include cloud computing, large scale data management, social networks, peer-to-peer systems and Internet measurements.

Advanced School on Service Oriented Computing
02.07.2012
Ομιλητής:
Ημερομηνία: Δευτέρα 2 Ιουλίου, 2012 Ώρα:
Τοποθεσία: Χερσόννησος, Κρήτη
Host:

Abstract:

Bio:

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα