Ομιλία

More Intuitive Performance Analysis
21.09.2011
Ομιλητής: Dr Martin Schultz, Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL)
Ημερομηνία: Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου, 2011 Ώρα: 16:00 - 17:30
Τοποθεσία: Aίθουσα Συναντήσεων Γ100 ΙΤΕ, Ηράκλειο, Κρήτη
Host: Μπίλας Άγγελος

Abstract:

To exploit current and future systems, developers need to understand the interplay between on-node performance, distribution of application data among processes, and the application's intrinsic communication patterns. However, current tools do a poor job in presenting the information required to analyze this interplay. This talk will present a novel approach that explicitly addresses this problem. We identify the three main domains most familiar to the user - the application data or physical domain, the hardware domain, and the communication domain - and provide mappings for data gathered in each of the domains to the other two. This not only allows us to present the data in domains that are more intuitive to the user, but also enables us to directly correlate metrics from multiple domains using data analysis techniques such as feature detection. This opens the door for a new generation of tools that provide performance data in a more intuitive manner to the application developer.

Bio:

Martin is a Computer Scientist at the Center for Applied Scientific Computing (CASC) at Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL). He earned his Doctorate in Computer Science in 2001 from the Technische Universitaet Muenchen (Munich, Germany). He also holds a Master of Science in Computer Science from the University of Illinois at Urbana Champaign. After completing his graduate studies and a postdoctoral appointment in Munich, he worked for two years as a Research Associate at Cornell University, before joining LLNL in 2004. Martin's research interests include parallel and distributed architectures and applications; performance monitoring, modeling and analysis; memory system optimization; parallel programming paradigms; tool support for parallel programming; power efficiency for parallel systems; optimizing parallel and distributed I/O; and fault tolerance at the application and system level. In his position at LLNL he especially focuses on the issue of scalability for parallel applications, code correctness tools, and parallel performance analyzer as well as scalable tool infrastructures to support these efforts. Martin is a member of LLNL's ASC CSSE ADEPT (Application Development Environment and Performance Team) and he works closely with colleagues in CASC's Computer Science Group (CSG) and in the Development Environment Group (DEG). He is also the PI for the ASC/CCE project on Open|SpeedShop and the LLNL PI for the OASCR PetaTools project on "Building a Community Tool Infrastructure around Open|SpeedShop".

Επίσκεψη Πρωτοετών Φοιτητών Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο ΙΤΕ-ΙΠ
21.10.2011
Ομιλητής:
Ημερομηνία: Παρασκευή 21 Οκτωβρίου, 2011 Ώρα:
Τοποθεσία: ΙΤΕ, Ηράκλειο, Κρήτη
Host:

Abstract:

Bio:

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα