Ομιλία

XML Document Management
16.11.2005
Ομιλητής: Airi Salminen, Professor, University of Jyvaskyla, Finland,http://www.cs.jyu.fi/~airi/
Ημερομηνία: Τετάρτη 16 Νοεμβρίου, 2005 Ώρα: 11:00 - 12:30
Τοποθεσία: Aίθουσα Συναντήσεων "Μεσογειακών Σπουδών", ΙΤΕ, Ηράκλειο, Κρήτη
Host:

Abstract:

Extensible Markup Language (XML) is a popular format for representing data on the Internet and for transporting data over the Internet. XML offers a common syntactic framework to use both natural and formal languages in the web communication. The simplicity of XML has encouraged active development work around XML, for various needs in organizations. The use of XML can be divided into two major categories. On the one hand, XML is used as the format for persistent information assets in organizations. On the other hand, XML is often used as the format for data interchange between software applications. Effective methods for the management of information in XML format are needed.

Bio:

Airi Salminen is a Professor at the University of Jyvaskyla, Department of Computer Science and Information Systems, in Finland. She was responsible for planning a new Master's Program in Digital Media at the University of Jyvaskyla and has headed the program from its beginning in 1995. She has been the head of several research projects where research has been tied to ICT development efforts in major Finnish companies and public sector organizations. She has worked for two periods at Canadian universities: during years 1990 and 1991 as a Visiting Research Associate at the University of Western Ontario and ten years later as a Visiting Professor at the University of Waterloo. Her current research interests include enterprise content management, structured documents, semantic web, e-government, and information retrieval. She is supervising several PhD and graduate students.

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα