Θέσεις Εργασίας

Μηχανικός Λογισμικού με πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών

Μηχανικός έρευνας και ανάπτυξης με πτυχίο Μηχανικού στη Βιομηχανική Πληροφορική ή ισότιμου από Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Εργοθεραπευτής

Μηχανικός Λογισμικού με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών

Μηχανικός Λογισμικού με πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών

Πτυχιούχος Μηχανικός Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Μηχανικός Λογισμικού με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών

Πτυχιούχος Φιλοσοφικής με Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Γλωσσολογία

Μηχανικός Λογισμικού με πτυχίο ΑΕΙ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική

Μηχανικός λογισμικού με πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών

Μηχανικός Λογισμικού με πτυχίο στην Πληροφορική και μεταπτυχιακό στην Επιστήμη Υπολογιστών

Μηχανικός λογισμικού με πτυχίο και μεταπτυχιακό στην Επιστήμη Υπολογιστών

Μηχανικός σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων

Μηχανικός Λογισμικού με Διδακτορικό τίτλο σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών

Μηχανικός Λογισμικού με πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών

Μηχανικός Λογισμικού με πτυχίο στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική και Πολυμέσα

Μηχανικός Λογισμικού με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών

Μηχανικός Λογισμικού με Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών

Δύο (2) θέσεις Μηχανικού Λογισμικού με πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών

Μηχανικός Λογισμικού με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών

Μηχανικός Λογισμικού με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών

Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Υπολογιστών

Software Engineer position in R&D project

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα