Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου - Υπολογιστή (HCI)

Από τη δημιουργία του, το 1989, το Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου - Υπολογιστή, έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 60 Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα συνεργασίας.

Έργα: Όλα | Ευρωπαϊκά | Εθνικά

Εθνικά

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 2, ΟΠΣ (MIS) 5002464
8/9/2017 - 31/12/2019
Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την κατ' οίκον παρακολούθηση, υποστήριξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ασθενών και άλλων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού
KRIPIS “Quality of life”
1/7/2013 - 31/12/2015
Intelligent technologies for enhancing Quality of Life through the provision of health monitoring at home and support for everyday life activities
The KRIPIS “Quality of life” Project aims at investigating, designing, developing and evaluating integrated technological environments, including sensors and materials, targeted to enhancing quality of life for patients and older people through health monitoring at home, thus allowing early discharge protocols from hospital, as well as facilities to easy everyday life home activities. The project is conducted in collaboration with the CML Laboratory of ICS- FORTH, as well as the IESL and the IACM Institutes of FORTH.
Accessible Broadband services
7/7/2008 - 30/9/2009
Universally Accessible eSevices for Disabled People (Panhellenic Assiociation of the Blind)
Universally Accessible eServices for Disabled People", is a National funded project that aims to promote the equal participation of people with disabilities in e-government services, and supports independent living by enabling the provision of personalised and informative fully accessible e-services available through mobile devices as well as traditional desktop PCs equipped with assistive technology. The project involves the development of an accessible web portal for the provision of e-services developed for the Panhellenic Association of the Blind, the procurement of the necessary technical infrastructure (PCs&PDAs) as well as special peripheral assistive technology devices and software for people with disabilities, and the provision of Internet connections through broadband networks (wired and wireless).
Starlight is a novel software environment for developing and interacting with multimodal interactive electronic textbooks that provide a Dual User Interface, i.e., an interface concurrently accessible by visually impaired and sighted persons. The platform, named Starlight, comprises two sub-systems: (a) the 'Writer’, facilitating the authoring of electronic textbooks; and (b) the 'Reader’, enabling multimodal interaction with the created electronic textbooks. Up to now, the Starlight platform has been used for the development of 8 products that have been approved by the Pedagogical Institute of Greece and purchased for use in Greek Primary and Secondary Schools. A public version of the Starlight Reader has been released for free use by blind people. In this context, a number of copyright-free Greek texts and translated English books are offered as free downloads.
eGovernment Services for Disabled
1/3/2007 - 30/11/2008
Access of Disabled People to eGovernment Services (Information Society S.A.)
The project has developed the Greek eGovernment portal, in the context of the Operational Programme "Information Society", Measure 2.2 "Government online". The website was developed by the "Access for the disabled to e-government services" project, which is co-funded by the European Social Fund (ESF) and the Hellenic Ministry of Interior. It aims to constitute a generic and systematic technological approach for supporting accessibility and usability of the content, as well as the design and development of accessible web services addressing people with disabilities. The website comprises of the following accessible web services:(i) Electronic Citizen Service Center, (ii) Job Finding Service, (iii)Digital library of assistive technology product and services.
OPEP
1/3/2007 - 28/10/2008
Development of Portable Information Systems for Visitors in Selected Museums and Archaeological Sites (Hellenic Culture Organisation, Ministry of Culture)
EQUAL – ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
1/4/2005 - 30/6/2007
Integrated intervetion for the equal participation of people with disabilities in the labour market.
The project focuses on specific discrimination and inequality problems that people with disabilities face in their attempt to enter the labour market due to their disability or multiple discrimination due to their disability as well as due to their sex, nationality, religion, immigration status, linguistic and cultural differences, etc. This project aims to develop and promote innovative methods, services and practices to enable accessibility and integration into the labour market for the members of the above mentioned target groups.
Educational Portal
31/3/2005 - 31/12/2005
Development of Educational Portal for the Region of Crete
The development of an Educational Portal for primary and secondary education in the area of Crete, will contribute to integrating the Information Society Technologies to the educational system, promoting the cultural identity of Crete, the implementation of a society with a substantial technical base that will be in the position to exploit effectively the arising opportunities for communication, collaboration among educators, students, related governmental bodies, parents and any other stakeholders in the field of education.
ΕΥΤΕΧΝΟΣ
2/5/2003 - 30/6/2005
Επιμόρφωση στις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για Άτομα με Αναπηρίες
Το έργο αυτό αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ανθρώπινου δικτύου μεταξύ ακαδημαϊκών / ερευνητικών εταίρων, μιας ιδιωτικής επιχείρησης και ενός μη κερδοσκοπικού φορέα ΑμεΑ, με στόχο την ενημέρωση και κατάρτιση του επιστημονικού, ερευνητικού αλλά και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στη χρήση νέων τεχνολογιών μέσα από προγράμματα επιμόρφωσης, τα οποία θα καταδείξουν τρόπους, τεχνικές και μεθόδους, με τους οποίους είναι εφικτή η εφαρμογή και η χρήση των νέων τεχνολογιών για ΑμεΑ.
EQUAL - ΠΡΟΚΛΗΣΗ
15/10/2002 - 28/2/2005
Διακρίβωση και Καταπολέμηση των Διακρίσεων στην Απλή και Πολλαπλή τους μορφή που υφίστανται άτομα με Αναπηρίες στην Αγορά Εργασίας
Το έργο EQUAL-ΠΡΟΚΛΗΣΗ έχει ως στόχο την ανάπτυξη και προώθηση μεθόδων και πρακτικών που διευκολύνουν την απασχόληση των ατόμων που υφίστανται διακρίσεις εις βάρος τους στην αγορά εργασίας εξαιτίας αναπηρίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται κυρίως σε όσους αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις, όπου η αναπηρία αποτελεί την κύρια αιτία διάκρισης αλλά και σε συνδυασμό με άλλες διακρίσεις (π.χ. άτομα με αναπηρία που είναι μετανάστες, εξαρτημένα άτομα, γυναίκες, κλπ).
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα - GR-DeAN
1/1/2003 - 31/12/2003
Οργάνωση και Υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου "eAccessibility.gr " για την Καθολική Πρόσβαση στην Κοινωνία της Πληροφορίας
Το έργο αυτό αφορά την οργάνωση και υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου GR-DeAN προώθησης της σχεδίασης για όλους και της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας www.e-accessibility.gr.
ΕΠΕΤ-II: ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
1/1/2000 - 30/6/2001
Ανθρώπινο Δίκτυο Διάδοσης Ε&Τ Γνώσης «Ευχρηστία Λογισμικού»
ΕΠΕΤ-II: ΕΡΜΗΣ
1/1/2000 - 30/6/2001
Νέες Τεχνολογίες στην Από Απόσταση Εκπαίδευση
ΕΠΕΤ-II: ΔΙΑΛΕΞΙΚΟ
1/11/1999 - 30/4/2001
Ανάπτυξη Λεξικολογικής Βάσης Δεδομένων για την Ελληνική Γλώσσα Οργανωμένη σε Σημασιολογικά Συσχετισμένα Σύνολα
ΕΠΕΤ-II: 98AMEA28
ΝΑΥΤΙΛΟΣ

1/6/1999 - 31/12/2000
Ενοποιημένο Σύστημα Πλοήγησης στον Παγκόσμιο Ιστό για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

Συμμετοχή σε έργα Έρευνας και Ανάπτυξης Ε&Α άλλων Εργαστηρίων του ΙΠ-ΙΤΕ

EQUAL – ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ
15/1/2001 - 30/10/2004
Δίκτυο Προώθησης της δια Βίου Κατάρτισης και εξ Αποστάσεως Πιστοποίησης Δεξιοτήτων στις ΜΜΕ
Οι στόχοι του προτεινόμενου έργου αφορούν τη διάδοση και εμπέδωση της κουλτούρας της διαρκούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και την αξιοποίηση με καινοτόμο τρόπο νέων τεχνολογικών εφαρμογών στην κατάρτιση και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων, κυρίως δε αυτές που συνδέονται με την πληροφορική και το διαδίκτυο.
Ταυτόχρονα το προτεινόμενο σχέδιο αποσκοπεί στην υποστήριξη των ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, μέσω παροχής δυνατοτήτων εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων και δημιουργίας συστημάτων και υποστηρικτικών μηχανισμών εντός και εκτός των επιχειρήσεων που να διευκολύνουν την επαγγελματική τους ένταξη.
INTERREG / Ελλάδα - Κύπρος
1/1/1998 - 31/10/2001
Κρήτη – Κέντρο Τηλεματικής
ΕΠΕΤ-II: ECTourism
1/6/1999 - 31/5/2001
Σύστημα Ηλεκτρονικού Εμπορίου για την παροχή Τουριστικών Υπηρεσιών μέσω Internet

Συμμετοχή σε έργα Έρευνας και Ανάπτυξης Ε&Α του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΟΙΣΤΡΟΣ
1/9/2001 - 31/12/2006
Ενίσχυση και Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης (ΒΥΠ) του Πανεπιστημίου Κρήτης – Πακέτο Εργασίας 4.5 «Δημιουργία Υπηρεσίας για Άτομα με Αναπηρίες»
Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα