Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου - Υπολογιστή (HCI)

Από τη δημιουργία του, το 1989, το Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου - Υπολογιστή, έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 60 Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα συνεργασίας.

Έργα: Όλα | Ευρωπαϊκά | Εθνικά

Ευρωπαϊκά

RAMCIP (Grant Agreement no. 643433)
1/1/2015 - 31/12/2018
RAMCIP (Robotic Assistant for MCI Patients at home)
RAMCIP aims to research and develop real robotic solutions for assistive robotics for the elderly and those suffering from Mild Cognitive Impairments and dementia. This is a key step to developing a wide range of assistive technologies. The project adopts existing technologies from the robotics community and fuses them with user-centred design activities and practical validation to create a step-change in robotics for assisted living.
ADAS&ME (Grant Agreement no. 688900)
1/9/2016 - 29/2/2020
Adaptive ADAS to support incapacitated drivers & Mitigate Effectively risks through tailor made HMI under automation
ADAS&ME aims to develop Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) that incorporate driver/rider state, situational/ environmental context, and adaptive interaction to automatically transfer control between vehicle and driver and thus ensure safer and more efficient road usage. To achieve this in ADAS&ME a holistic approach will be taken which considers automated driving along with information on driver state. The work is based around 8 provisionally identified Use Cases aiming to cover a large proportion of driving on European roads. Experimental research will be carried out on driver state monitoring as well as on HMI and automation transitions and the ADAS developed for the Use Cases will be tested and verified with real drivers in simulator and on road. The experiments will be carried out in accordance with European, regional and institutional ethical principles. Similarly the ADAS will be developed based on ethical principles.
Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα