Κωνσταντίνος Στεφανίδης

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή
Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ)
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
N. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών,
ΤΚ 70013, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλέφωνο: +30-2810-391741
Fax: +30-2810-391799
Κινητό : +30-6947-000176
E-mail: cs@ics.forth.gr

 

Σύντομο Βιογραφικό.

Ο Κωνσταντίνος Στεφανίδης, Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, είναι Ιδρυτής και Επικεφαλής του Εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή (HCI), καθώς και Ιδρυτής και Επικεφαλής του Προγράμματος Διάχυτης Νοημοσύνης του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ). Από τον Ιανουάριο 2004 μέχρι τον Νοέμβριο 2016 διετέλεσε Διευθυντής του ΙΠ-ΙΤΕ. Ο κ. Στεφανίδης είναι Διακεκριμένο μέλος του ΙΤΕ.

Ο κ. Στεφανίδης εισήγαγε στις αρχές της δεκαετίας του '90 στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία τις έννοιες και αρχές, καθώς και το τεχνολογικό πλαίσιο για τη Σχεδίαση για Όλους και την Καθολική Πρόσβαση στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή και στην ανάπτυξη Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Οι πρωτοποριακές ερευνητικές και αναπτυξιακές εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε συνολικά πάνω από 550 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά διεθνών συνεδρίων, ημερίδων, κλπ.

Ο κ. Στεφανίδης έχει συμμετάσχει ως Επιστημονικός Υπεύθυνος και Κύριος Ερευνητής σε περισσότερα από 100 χρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά και Εθνικά έργα, Προγραμματικές Συμβάσεις και υπεργολαβίες για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη σε συναφή επιστημονικά πεδία. Από το έτος 2004 είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου της Υλοποίησης και Διαχείρισης του Μητρώου για τον Χώρο .gr και από το έτος 2015 για τον Χώρο .ελ.

Ο κ. Στεφανίδης είναι ο Ιδρυτής (2000) και ο Αρχισυντάκτης της διεθνούς επιστημονικής επιθεώρησης “Universal Access in the Information Society” του Εκδοτικού Οίκου Springer. Είναι επίσης Αρχισυντάκτης (από τον Ιανουάριο 2016) της διεθνούς επιστημονικής επιθεώρησης "International Journal of Human Computer Interaction". Επιμελήθηκε των βιβλίων: “User Interfaces for All - concepts, methods and tools” του εκδοτικού οίκου Lawrence Erlbaum Associates (2001), “Universal Access in Health Telematics - A Design Code of Practice” (2005) του εκδοτικού οίκου Springer, και "The Universal Access Handbook" (2009) του εκδοτικού οίκου CRC Press Taylor & Francis Group. Ίδρυσε και προέδρευσε, από το 1995 μέχρι το 2006, της Ομάδας Εργασίας "User Interfaces for All" της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Κοινοπραξίας για την Πληροφορική και τα Μαθηματικά (ERCIM), και προέδρευσε εννέα διεθνών Workshops που διοργάνωσε στο πλαίσιο αυτό. Κατά την περίοδο 1997 - 2000, ήταν ο Ιδρυτής και Πρόεδρος του Διεθνούς Επιστημονικού Φόρουμ για την ανάπτυξη μιας "Κοινωνίας της Πληροφορίας για Όλους", στο πλαίσιο του οποίου εκδόθηκαν Λευκές Βίβλοι για απαιτούμενες δράσεις Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε διεθνή κλίμακα. Το 2001 ίδρυσε το Διεθνές Θεματικό Συνέδριο για την "Καθολική Πρόσβαση στην Επικοινωνία Ανθρώπου - Υπολογιστή", και επί του παρόντος προεδρεύει του Διεθνούς Συνεδρίου για την Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή. Είναι ο Αρχισυντάκτης της Λευκής Βίβλου "Seven HCI Grand Challenges" (2019).

Από τη δεκαετία του ‘80, ο κ. Στεφανίδης έχει συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) για την Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της δημιουργίας μιας Κοινωνίας της Πληροφορίας για Όλους, είτε ως μέλος ομάδων εμπειρογνωμόνων της ΕΕ, είτε ως Εθνικός Εκπρόσωπος σε Διαχειριστικές Επιτροπές διαδοχικών Προγραμμάτων-Πλαισίων στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Ο κ. Στεφανίδης ήταν ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου InterLink, που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2006-2009) που ανέλυσε, με ανθρωποκεντρική προσέγγιση, τις μελλοντικές βασικές ερευνητικές προκλήσεις στα «συστήματα εντατικής ανάπτυξης και νέα υπολογιστικά περιβάλλοντα», στα «διάχυτα υπολογιστικά και επικοινωνιακά συστήματα», και στα «ευφυή και γνωστικά συστήματα», οριοθετώντας στους αναδυόμενους αυτούς τομείς μια ερευνητική ατζέντα για διεθνή συνεργασία.

Ως Επικεφαλής του Προγράμματος Διάχυτης Νοημοσύνης (Ambient Intelligence) του ΙΠ-ΙΤΕ, ο κ. Στεφανίδης συντονίζει από το 2005 διεπιστημονικές και διαθεματικές δραστηριότητες που στοχεύουν, υιοθετώντας μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση, στην ανακάλυψη, σχεδίαση, ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών για έξυπνα περιβάλλοντα που προδραστικά κατανοούν και ανταποκρίνονται στις ατομικές και συλλογικές ανάγκες των χρηστών τους. Παραδείγματα τέτοιων δραστηριοτήτων προβολής περιλαμβάνουν την εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων σε δημόσιους χώρους, όπου εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν.

Το 2010, ο κ. Στεφανίδης εκλέχθηκε μέλος του τομέα Πληροφορικής της Academia Europaea (European Academy of Humanities, Letters and Sciences).

Την περίοδο 2008 - 2009 υπήρξε μέλος του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου (ΤΕΣ) για την Πληροφορική του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ), Υπουργείο Ανάπτυξης. Από τον Μάρτιο 2014 έως τον Μάιο 2016, υπήρξε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ), Υπουργείο Παιδείας. Από τον Ιανουάριο του 2017 είναι Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Κρήτης (ΠΣΕΚ-Κ).

Λεπτομερέστερο Βιογραφικό

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα