Βιογραφικό Σημείωμα του Καθηγητή Κωνσταντίνου Στεφανίδη

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ)
N. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών,
ΤΚ 70013, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλέφωνο: +30-2810-391741
Fax: +30-2810-391799
Κινητό : +30-6947-000176
E-mail: cs@ics.forth.gr

 


Ο Κωνσταντίνος Στεφανίδης, Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης είιναι Ιδρυτής και Επικεφαλής του Εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή (HCI), καθώς και Ιδρυτής και Επικεφαλής του Προγράμματος Διάχυτης Νοημοσύνης του ΙΠ-ΙΤΕ. Από τον Ιανουάριο 2004 μέχρι τον Νοέμβριο 2016 διετέλεσε Διευθυντής του ΙΠ-ΙΤΕ. Ο κ. Στεφανίδης είναι Διακεκριμένο μέλος του ΙΤΕ.

Ο κ. Στεφανίδης εισήγαγε στις αρχές της δεκαετίας του '90 στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία τις έννοιες και αρχές, καθώς και το τεχνολογικό πλαίσιο για τη Σχεδίαση για Όλους και την Καθολική Πρόσβαση στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή και στην ανάπτυξη Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Οι πρωτοποριακές ερευνητικές και αναπτυξιακές εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε συνολικά πάνω από 550 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά διεθνών συνεδρίων, ημερίδων, κλπ.

Ο κ. Στεφανίδης έχει συμμετάσχει ως Επιστημονικός Υπεύθυνος και Κύριος Ερευνητής σε περισσότερα από 100 χρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά και Εθνικά έργα, Προγραμματικές Συμβάσεις και υπεργολαβίες για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη σε συναφή επιστημονικά πεδία. Από το έτος 2004 είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου της Υλοποίησης και Διαχείρισης του Μητρώου για τον Χώρο .gr και από το έτος 2015 για τον Χώρο .ελ.

Ο Κωνσταντίνος Στεφανίδης έλαβε το Πτυχίο του (BSc Honors) το 1981 στον τομέα της Ηλεκτρονικής και το Διδακτορικό του στην Ηλεκτρονική Μηχανική το 1987 από το Πανεπιστήμιο του Kent (Canterbury, Ηνωμένο Βασίλειο).

Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων τριών δεκαετιών, ο Κωνσταντίνος Στεφανίδης διετέλεσε Επιστημονικός Υπεύθυνος σε περισσότερα από 50 χρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά και εθνικά έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, τα οποία στόχευαν στην παροχή προσβασιμότητας και ευχρηστίας στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης του χρήστη με εφαρμογές και υπηρεσίες, καθώς και στη βελτιστοποίηση του κύκλου ανάπτυξης των διεπαφών χρήστη.

Ο Κωνσταντίνος Στεφανίδης είναι ο Ιδρυτής (2000) και ο Αρχισυντάκτης της διεθνούς επιστημονικής επιθεώρησης “Universal Access in the Information Society” του Εκδοτικού Οίκου Springer. Είναι επίσης Αρχισυντάκτης (από τον Ιανουάριο 2016) της διεθνούς επιστημονικής επιθεώρησης "International Journal of Human Computer Interaction" του οίκου Taylor and Francis. Επιμελήθηκε της έκδοσης και έχει συγγράψει 14 από τα 30 κεφάλαια του βιβλίου "User Interfaces for All - concepts, methods and tools", που εκδόθηκε από τον οίκο Lawrence Erlbaum Associates (2001), όπου περιγράφεται αναλυτικά η ερευνητική του δραστηριότητα.

Επιμελήθηκε επίσης της έκδοσης και έχει συγγράψει 13 από τα 61 κεφάλαια του βιβλίου "The Universal Access Handbook" (2009) του εκδοτικού οίκου CRC Press Taylor & Francis Group. Το εγχειρίδιο αυτό, το οποίο έχει υιοθετηθεί διεθνώς σε διάφορα πανεπιστημιακά μαθήματα για συναφή θέματα, αναδεικνύει τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί προς την κατεύθυνση της εδραίωσης των θεωρητικών προσεγγίσεων, επιστημονικών μεθόδων και τεχνολογιών στον τομέα της Καθολικής Πρόσβασης, καθώς και τη διερεύνησή τους σε νέους τομείς εφαρμογών. Το 2013, ο Κωνσταντίνος Στεφανίδης συνέβαλε με το κεφάλαιο «Design for All» στην on-line Encyclopedia of Human-Computer Interaction of the Interaction Design Foundation.

Ίδρυσε και προέδρευσε, από το 1995 μέχρι το 2006, της Ομάδας Εργασίας "Διεπαφές για Όλους" της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Κοινοπραξίας για την Πληροφορική και τα Μαθηματικά (ERCIM), και προέδρευσε εννέα διεθνών Workshops που διοργάνωσε στο πλαίσιο αυτό. Κατά την περίοδο 1997 - 2000, ήταν ο Ιδρυτής και Πρόεδρος του Διεθνούς Επιστημονικού Φόρουμ για την ανάπτυξη μιας "Κοινωνίας της Πληροφορίας για Όλους", στο πλαίσιο του οποίου εκδόθηκαν Λευκές Βίβλοι για απαιτούμενες δράσεις Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε διεθνή κλίμακα. Το 2001 ίδρυσε το Διεθνές Θεματικό Συνέδριο για την "Καθολική Πρόσβαση στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - Υπολογιστή", και επί του παρόντος προεδρεύει του Διεθνούς Συνεδρίου για την Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή, στο οποίο συμμετέχουν περίπου 2.000 σύνεδροι από περισσότερες από 70 χώρες.

Την 23η Απριλίου 1999, ο Κωνσταντίνος Στεφανίδης έδωσε τη Διακεκριμένη Ετήσια Διάλεξη «Michael J. Ellis» σχετικά με την Επιστήμη και τις Τεχνολογικές Πρακτικές για την Αναπηρία, στο Πανεπιστήμιο του Illinois at Urbana - Champaign, ΗΠΑ, σε αναγνώριση του πρωτοποριακού του έργου στην τομέα της Καθολικής Πρόσβασης. Το 1999, έλαβε το βραβείο “ERCIM Information and Communication Science and Technology Award” για το ερευνητικό του έργο όπως περιγράφεται στη μονογραφία «Σχεδιάζοντας για όλους στην κοινωνία της πληροφορίας: Προκλήσεις για την καθολική πρόσβαση στην εποχή της πληροφορίας». Το 2000 τιμήθηκε με το Βραβείο του ERCIM για τα επιτεύγματά του ως ιδρυτή και Προέδρου της Ομάδας Εργασίας του ERCIM «Διεπαφές για όλους». Την 23η Μαρτίου 2001, ο Κωνσταντίνος Στεφανίδης έδωσε Διακεκριμένη Διάλεξη στο πλαίσιο των "Ομιλιών από Διακεκριμένους Επιστήμονες", του Institute for Software Research, University of California, Irvine, ΗΠΑ.

Από τη δεκαετία του 1980, ο Κωνσταντίνος Στεφανίδης έχει συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) για την στο πλαίσιο της δημιουργίας μιας Κοινωνίας της Πληροφορίας για Όλους. Κατά την περίοδο 2002-2006, διετέλεσε μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Προγράμματος Τεχνολογιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας του 6ου Προγράμματος Πλαισίου της ΕΕ. Κατά την περίοδο 2002-2005, ήταν μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για την Προσβασιμότητα, και από το 2006 έως το 2010 διετέλεσε μέλος του eInclusion Group της πρωτοβουλίας i2010. Από το 2006 έως το 2012 διετέλεσε εθνικός εκπρόσωπος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), ενώ είχε συμβάλει στη δημιουργία και φιλοξενία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού στην Κρήτη από την έναρξη των προπαρασκευαστικών φάσεων, το 2002. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2002-2004, ήταν ο Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας για την «Καθολική Πρόσβαση και Ευχρηστία στην Κοινωνία της Πληροφορίας από όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες και άλλες ευπαθείς ομάδες» (Γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας, Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών). Είναι ένας από τους συνιδρυτές του European Design for All e-Accessibility Network (EDeAN) και ιδρυτής του αντίστοιχου Εθνικού Δικτύου (GR-DeAN). Είναι επίσης ο Αρχισυντάκτης της Λευκής Βίβλου του EDeAN «Η προώθηση του σχεδιασμού για όλους και της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας στην Ευρώπη», η οποία δημοσιεύθηκε το 2006 και περιγράφει έναν οδικό χάρτη για το μέλλον των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών στον τομέα του Σχεδιασμού για Όλους, της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας και της ηλεκτρονικής ένταξης.

Ο Κωνσταντίνος Στεφανίδης ήταν ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου InterLink, που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2006-2009) που ανέλυσε, με ανθρωποκεντρική προσέγγιση, τις μελλοντικές βασικές ερευνητικές προκλήσεις στα «συστήματα εντατικής ανάπτυξης και νέα υπολογιστικά περιβάλλοντα», στα «διάχυτα υπολογιστικά και επικοινωνιακά συστήματα», και στα «ευφυή και γνωστικά συστήματα», οριοθετώντας στους αναδυόμενους αυτούς τομείς μια ερευνητική ατζέντα για διεθνή συνεργασία.

Το 2010, ο Κωνσταντίνος Στεφανίδης εκλέχθηκε μέλος του τομέα Πληροφορικής της Academia Europaea (European Academy of Humanities, Letters and Sciences).

Την περίοδο 2008 - 2009 υπήρξε μέλος του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου (ΤΕΣ) για την Πληροφορική του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ), Υπουργείο Ανάπτυξης. Από τον Μάρτιο 2014 έως τον Μάιο 2016, υπήρξε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ), Υπουργείο Παιδείας. Από τον Ιανουάριο του 2017 είναι Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Κρήτης (ΠΣΕΚ-Κ).

Ο Κωνσταντίνος Στεφανίδης έχει επιβλέψει μέχρι σήμερα άνω των 20 διδακτορικών διατριβών (Ph.D), 50 μεταπτυχιακών εργασιών (M.Sc) και 100 διπλωματικών εργασιών, σε θέματα σχετικά με την Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή, τη Διάχυτη Νοημοσύνη και τα Έξυπνα Περιβάλλοντα, την Καθολική Πρόσβαση / τη Σχεδίαση για Όλους και την ηλεκτρονική προσβασιμότητα.

Τα αποτελέσματα των ερευνητικών δραστηριοτήτων που ο Κωνσταντίνος Στεφανίδης έχει ξεκινήσει, εκτελέσει και επιβλέψει περιλαμβάνουν μεθοδολογίες, λογισμικό και εργαλεία για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη αλληλεπίδραστικών εφαρμογών και υπηρεσιών που ικανοποιούν τις απαιτήσεις διαφορετικών χρηστών, πλατφορμών και περιβαλλόντων. Αυτές οι μέθοδοι και τα εργαλεία έχουν υιοθετηθεί και χρησιμοποιηθεί σε μια σειρά από έργα Ε&Α χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα οποία σχεδιαστές και προγραμματιστές από Ευρωπαϊκά ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και από τη βιομηχανία, αναπτύσσουν διεπαφές διαδραστικών εφαρμογών και υπηρεσιών στοχεύοντας σε ένα ευρύ φάσμα χρηστών, με σημαντικό αντίκτυπο για την αξιοποίηση τους από την αγορά. Αυτές οι διεπαφές είναι προσαρμόσιμες σε διαφορετικά χαρακτηριστικά χρηστών και πλατφορμών, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω εκτεταμένη προσπάθεια από τους προγραμματιστές, ενώ προσφέρουν ενσωματωμένες διατάξεις προσβασιμότητας για τους τελικούς χρήστες.

Αρκετές από αυτές τις μεθόδους, τα εργαλεία σχεδίασης, τις βιβλιοθήκες προσαρμόσιμων αλληλεπιδραστικών αντικειμένων και τα εργαλεία κατασκευής πρωτοτύπων, που έχουν δημοσιευθεί στα εγχειρίδιά των οποίων την έκδοση έχει επιμεληθεί ο κ. Στεφανίδης, χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς σε μαθήματα HCI και προσβασιμότητας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε Πανεπιστήμια και έχουν επηρεάσει τη βιομηχανία που ασχολείται με τη συμμετοχική σχεδίαση και ανάπτυξη διεπαφών.

Πολλές προσβάσιμες διαδικτυακές πύλες και υπηρεσίες που έχουν υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας τις ανεπτυγμένες μεθόδους και εργαλεία είναι διαθέσιμες on-line και χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση από μια μεγάλη κοινότητα χρηστών, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με διάφορες αναπηρίες.

Στο πλαίσιο προσπαθειών τυποποίησης, συγκεκριμένες ερευνητικές εργασίες και συνεισφορές περιλαμβάνουν την εισαγωγή ενός νέου θέματος εργασίας στο πλαίσιο του ISO 9241 TC 159 / WG 5 / SC 4 (Software Ergonomics) σχετικά με το ζήτημα της προσβασιμότητας των διαδραστικών εφαρμογών και υπηρεσιών τηλεματικής από ομάδες χρηστών με αναπηρία), καθώς και τη συμβολή στις αρχικές διεθνείς προσπάθειες με στόχο την παροχή οδηγιών προσβασιμότητας για τον Παγκόσμιο Ιστό (π.χ., το W3C Web Accessibility Initiative - WAI).

Σε επίπεδο πολιτικής για την έρευνα, μελέτες που έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο των διεθνών πρωτοβουλιών και των έργων που εκτελέστηκαν υπό την εποπτεία του Κωνσταντίνου Στεφανίδη όπως, για παράδειγμα, η ομάδα εργασίας του ERCIM «Διεπαφές για Όλους», το Διεθνές Επιστημονικό Φόρουμ "Προς μία Κοινωνία της Πληροφορίας για Όλους" και το έργο InterLink , έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη διεθνή ερευνητική πορεία και τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το NSF των ΗΠΑ.

Από το 2004, ως Ιδρυτής και Επικεφαλής του Προγράμματος Διάχυτης Νοημοσύνης (AmI) του ΙΠ-ΙΤΕ, ο Κωνσταντίνος Στεφανίδης συντονίζει δραστηριότητες που στοχεύουν στην ανάπτυξη και την πρακτική αξιοποίηση των τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί από το πρόγραμμα αυτό. Παραδείγματα τέτοιων δραστηριοτήτων προβολής περιλαμβάνουν την εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων σε δημόσιους χώρους, όπως μουσεία, αεροδρόμια και λιμενικούς σταθμούς, όπου, με την πάροδο των χρόνων, εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες τα έχουν χρησιμοποιήσει.
http://ami.ics.forth.gr/installations/

Μια επισκόπηση των βασικών επιστημονικών και τεχνικών αποτελεσμάτων των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Κωνσταντίνου Στεφανίδη είναι διαθέσιμη στις διευθύνσεις:
http://www.ics.forth.gr/hci/index_main.php?l=e&c=65
http://ami.ics.forth.gr/

Κατάλογος δημοσιεύσεων

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα