Πιο προσβάσιμη έκδοση
ΙΠ > ΕΥΟΡ > Λογισμικό >  Site Map.Αναζήτηση.Βοήθεια.ΕλληνικάEnglish

.Εκτύπωση

 Ινστιτούτο Πληροφορικής

Λογισμικό

   sba: Generic sparse bundle adjustment in C/C++

   levmar: Levenberg-Marquardt non-linear least squares in C/C++

   homest: A C/C++ library for robust, non-linear homography estimation

  Αποποίηση ευθύνης
   Το λογισμικό που διατίθεται απ' αυτήν τη σελίδα παρέχεται ως έχει. Η μεταφόρτωσή του στον υπολογιστή σας συνεπάγεται ότι αποδέχεστε όλους τους πιθανούς κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση του. Εφόσον βρείτε κάποιο από το λογισμικό αυτό χρήσιμο για την έρευνά σας, παρακαλούμε να το αναγνωρίσετε στις σχετικές δημοσιεύσεις σας.