Πιο προσβάσιμη έκδοση
ΙΠ > ΕΥΟΡ >Μέλη >  Site Map.Αναζήτηση.Βοήθεια.ΕλληνικάEnglish

.Εκτύπωση

 Ινστιτούτο Πληροφορικής

Ελευθερία Τζαμαλή

Μηχανικός Λογισμικού

Ινστιτούτο Πληροφορικής
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Ν. Πλαστήρα 100
Βασσιλικά Βουτών
GR71110 Ηράκλειο, Κρήτη
Ελλάς

Τηλ.: +30 2810 391705
Fax: +30 2810 391601
E-mail: tzamali%ics,forth,gr
Προσωπική Ιστοσελίδα:

.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Υπολογιστική όραση, επεξεργασία εικόνας, ανάλυση κίνησης, non-linear optics, νευρωνικά δίκτυα