Πιο προσβάσιμη έκδοση
ΙΠ > ΕΥΟΡ >Μέλη >  Site Map.Αναζήτηση.Βοήθεια.ΕλληνικάEnglish

.Εκτύπωση

 Ινστιτούτο Πληροφορικής

Δημήτρης Τσακίρης

Κύριος Ερευνητής
Ινστιτούτο Πληροφορικής
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Επισκέπτης Καθηγητής
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Faculty Member
Graduate Program in the Brain and Mind Sciences, University of Crete

Ν. Πλαστήρα 100
Βασσιλικά Βουτών
GR71110 Ηράκλειο, Κρήτη
Ελλάς

Τηλ.: +30 2810 391708
Fax: +30 2810 391601
E-mail: tsakiris (at) ics (dot) forth (dot) gr
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.ics.forth.gr/~tsakiris

.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Biologically-inspired Robotics, Nonlinear Control, Geometric Mechanics, Υπολογιστική Όραση