Πιο προσβάσιμη έκδοση
ΙΠ > ΕΥΟΡ >Μέλη >  Site Map.Αναζήτηση.Βοήθεια.ΕλληνικάEnglish

.Εκτύπωση

 Ινστιτούτο Πληροφορικής

Χρήστος Παπαχρήστου

.

Μηχανικός Λογισμικού

Ινστιτούτο Πληροφορικής
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Ν. Πλαστήρα 100
Βασσιλικά Βουτών
GR71110 Ηράκλειο, Κρήτη
Ελλάς

Τηλ.: +30 2810 391434
Fax: +30 2810 391601
E-mail: chpap%ics,forth,gr
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.ics.forth.gr/~chpap/

 
Ερευνητικά ενδιαφέροντα