Πιο προσβάσιμη έκδοση
ΙΠ > ΕΥΟΡ >Μέλη >  Site Map.Αναζήτηση.Βοήθεια.ΕλληνικάEnglish

.Εκτύπωση

 Ινστιτούτο Πληροφορικής

Μανόλης Χουρδάκης

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Ινστιτούτο Πληροφορικής
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Ν. Πλαστήρα 100
Βασσιλικά Βουτών
GR71110 Ηράκλειο, Κρήτη
Ελλάς

Τηλ.: +30 2810 391705
Fax: +30 2810 391601
E-mail: ehourdak%ics,forth,gr
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.ics.forth.gr/~ehourdak/

 

.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Brain cognition, Modeling biological systems, Epigenetic Robotics