Πιο προσβάσιμη έκδοση
ΙΠ > ΕΥΟΡ >Μέλη >  Site Map.Αναζήτηση.Βοήθεια.ΕλληνικάEnglish

.Εκτύπωση

 Ινστιτούτο Πληροφορικής

Αντώνης Αργυρός

Αναπληρωτής Καθηγητής,
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ινστιτούτο Πληροφορικής
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Ν. Πλαστήρα 100
Βασσιλικά Βουτών
GR71110 Ηράκλειο, Κρήτη
Ελλάς

Τηλ.: +30 2810 391704
Fax: +30 2810 391601
E-mail: argyros%ics,forth,gr
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.ics.forth.gr/~argyros

.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Υπολογιστική όραση, κατανόηση κίνησης και δομής και η ανάπτυξη ρομποτικών συμπεριφορών που βασίζονται σε οπτική πληροφορία από συνηθισμένες ή πανοραμικές κάμερες.