Πολιτιστικό Κέντρο του Ιδρύματος Μέιζονος Ελληνισμού "Ελληνικός Κόσμος", Δευτέρα 28 Μαίου 2001 έως και Σάββατο 2 Ιουνίου 2001

              

 

           

 

           
© Copyright 2007 FOUNDATION FOR RESEARCH & TECHNOLOGY - HELLAS, All rights reserved.