Πιο προσβάσιμη έκδοση
ΙΠ > ΕΥΟΡ > Σύνδεσμοι > Online Βιβλιογραφικές αναζητήσεις >  Site Map.Αναζήτηση.Βοήθεια.ΕλληνικάEnglish

.Εκτύπωση

 Εργαστήριο Υπολογιστικής Όρασης και Ρομποτικής

Online Βιβλιογραφικές αναζητήσεις

 

Η σελίδα αυτή περιέχει αναφορές σε Καταλόγους Βιβλιοθηκών , Συλλογές Τεχνικών Αναφορών,
Bibliography Indexes, Εκδοτικούς Οίκους και Online Βιβλία.

Βιβλιοθήκες, συλλογές Τεχνικών Αναφορών

Αναφορές

Είναι επίσης διαθέσιμη μία σελίδα με αναφορές σε εκδοτικούς οίκους

Για ένα λεπτομερέστερο κατάλογο που περιλαμβάνει με τις Ελληνικές βιβλιοθήκες που είναι προσβάσιμες μέσω internet , υπάρχει ηλίστα που δημιουργήθηκε από το τμήμα Αυτοματοποίησης Βιβλιοθήκς του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Η Ομάδα διατηρεί και μία συλλογή ηλεκτρονικών πριοδικών και εκδοτικών οίκων.