Προϊόντα

 

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ μέσα από την μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία του, και σε στενή συνεργασία με τα Κέντρα Υγείας και τα Νοσοκομεία της Κρήτης ανέπτυξε το σύστημα «Ολοκληρωμένες Λύσεις για την Υγεία» που αποτελείται από μια σειρά εξειδικευμένων εφαρμογών στο χώρο της Ιατρικής Πληροφορικής. Πολλές από τις εφαρμογές λειτουργούν παραγωγικά από το 1998, ενώ από τα τέλη του 2007 όλες οι εφαρμογές λειτουργούν σε πάνω από 20 Νοσοκομεία και 60 φορείς υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της χώρας.

Κάθε μία από τις εφαρμογές μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα σε ένα ή περισσότερα τμήματα ενός φορέα υγείας ή σε συνεργασία με μία ή περισσότερες από τις ήδη υπάρχουσες εφαρμογές.

Όλες οι εφαρμογές έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ τους, ώστε οι πάσης φύσης αρχειοθετήσεις και καταγραφές να πραγματοποιούνται με αυτοματοποιημένο τρόπο. Συγχρόνως μπορεί να γίνει ηλεκτρονική διασύνδεση και με ετερογενή συστήματα που υποστηρίζουν διεθνή πρότυπα.

Ακολουθεί λίστα με τα προϊόντα του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας:

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα