«Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας και Υπηρεσίες ΤΠΕ του Γ΄ Πε.Σ.Υ.Π. Αττικής»

Γ΄ Πε.Σ.Υ.Π. Αττικής

Το έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας και Υπηρεσίες ΤΠΕ του Γ΄ Πε.Σ.Υ.Π. Αττικής» υλοποιήθηκε για λογαριασμό της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ, (τελικός δικαιούχος 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου), κατά το χρονικό διάστημα 12/10/2005 - 27/11/2009. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ.

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα