Ολοκληρωμένες Λύσεις Υγείας (ICS)

Βασισμένο σ' ένα επεκτάσιμο "πλαίσιο εργασίας" (framework) για κλινικά πληροφοριακά συστήματα, το ICS προσφέρει με κατάλληλο και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο την απαραίτητη και χρήσιμη λειτουργικότητα για το ιατρονοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό ενός νοσοκομείου, όπως χρειάζεται στην διεκπεραίωση των διάφορων νοσοκομειακών διαδικασιών. Αυτό περιλαμβάνει τη διαχείριση εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών, τη δημιουργία και ανταλλαγή παραπεμπτικών και παραγγελιών, την ιατρική τεκμηρίωση, την υποστήριξη ιατρικών εντολών με την αντίστοιχη λογοδοσία, και την ενημέρωση του φακέλου υγείας για κάθε ασθενή. Ο ενσωματωμένος "Εξερευνητής Κωδικοποιήσεων", ο έλεγχος πρόσβασης στο σύστημα με βάση τον ρόλο (RBAC), η αυτόματη καταγραφή στοιχείων κόστους, και η υποστήριξη τιμολόγησης ασθενών αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος, το οποίο έχει επίσης πλήρως ολοκληρωθεί με τις βασισμένες σε πρότυπα Πληροφοριακές Υποδομές στην Υγεία.

Περιγραφή Τεχνολογίας

Το σύστημα ακολουθεί κυρίως μία ασθενοκεντρική προσέγγιση, ενώ συγχρόνως υποστηρίζει και εναλλακτικές προβολές, π.χ. ανά τμήμα. Η διαισθητική διεπαφή χρήσης βασίζεται σε έναν "πάγκο εργασίας" (workbench) με διαφορετικές βασικές προβολές όπως είναι η "Κάτοψη Ορόφου" και ο "Εξερευνητής", οι οποίες επιτρέπουν με εύκολο τρόπο την πρόσβαση στα δεδομένα και στις λειτουργίες του συστήματος. Το ICS, που υποστηρίζει ένα μηχανισμό ενιαίας πρόσβασης (single sign-in) σε πολλαπλά συστήματα με την προαιρετική χρήση έξυπνης κάρτας (SmartCard) για την ταυτοποίηση χρηστών, βασίζεται στα σχετικά πρότυπα ασφάλειας, ανταλλαγής μηνυμάτων (π.χ. HL7, DICOM), κωδικοποίησης της πληροφορίας (ICD, SNOP, ATC, κ.α.) και ηλεκτρονικής συνεργασίας (π.χ. PIDS, CORBA, COAS). Υποστηρίζεται επίσης η πολυγλωσσικότητα όσον αφορά την διεπαφη χρήσης και την δομή της βάσης δεδομένων.

Τυπικές οθόνες του περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης:Σχετική Επίδειξη: (αρχείο wmv / 1,64Mb)

Εγκατάσταση: Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο-Πανάνειο", Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα.

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα