Ολοκληρωμένος Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (I-EHR)

Μία υπηρεσία τεχνολογίας πληροφοριών για επαγγελματίες και πολίτες που χρειάζονται ενιαία πρόσβαση σε τμήματα φακέλου υγείας ασθενή που βρίσκονται φυσικά σε διαφορετικά κλινικά πληροφοριακά συστήματα. Παρέχει γρήγορη, ασφαλή και εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφορίες φακέλου υγείας ασθενή από πολλαπλές και διασκορπισμένες πηγές.

Τυπικές οθόνες του περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης:

Σχετική Επίδειξη: (αρχείο wmv / 3.79Mb)

Εγκατάσταση: South and Eastern Belfast Health and Social Services Trust in the UK.

© Copyright 2007 FOUNDATION FOR RESEARCH & TECHNOLOGY - HELLAS, All rights reserved.