Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

Sea4All

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: Διαμόρφωση κριτικής σκέψης σε θέματα θαλάσσιας ρύπανσης στα σχολεία με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών

Φορέας Χρηματοδότησης: erasmus+

Είδος έργου: 2017-1-EL01-KA201-036241

Συντονιστής/Ανάδοχος: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - Ινστιτούτο Πληροφορικής

Διάρκεια: 1/12/2017-30/11/2019

Ημ/νία Λήξης: 30/11/2019

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 294.180,00

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 85610

Web Site: http://www.Sea4All-project.eu

Στόχος έργου: The marine and coastal environment is indisputably a valuable part of our planet, which is in serious danger nowadays, although it constitutes the fundamental pillar for many aspects of human activities, such as marine traffic and fisheries, offshore oil exploitation, urbanization, tourism, etc. Nevertheless, the seas have suffered from mankind for millennia. Nowadays, it is even worse, the seas are threatened by various kinds of pollution, caused from peoples’ activities on land and from technological disasters (oil spills,plastics,chemicals, etc.) both onshore and offshore. The environmental damage is enormous, impacting sea life and consequently humans’ health. It is a matter that concerns and affects everybody, all ages and all humans. Unfortunately as it has been proved, only a strong environmental consciousness can make the change. And this is a matter of culture and education that can be cultivated from small ages to be build up on later on. At the same time, ICT innovation is reshaping every aspect of our life (professional, social, educational, personal etc.), and so far has shown a great potential in affecting and improving it. In this sense, one aspect of our lives that is greatly affected is the development of virtual learning environments, which are considered to have a high degree of interactivity and complexity; not only due to the need of specialized and appropriate ICT learning environments but also due to the need of innovative didactical methods and learning material in order to maximize the effectiveness and efficiency of ICT available resources, as the educational activities must be comprehensive, aiming to meet the needs of tomorrow. Needless to say that contemporary students/young people are nowadays an on-line population with various web possibility accesses like computers and mobile devices. Aim of this proposal is to contribute significantly to the formation of a strong environmental awareness and consciousness in students of school age and in the educational community such as teachers, educators, in a playful manner and assisted by innovative pedagogical ICT tools. Acquisition of skills and competences will be promoted by fostering critical thinking in environmental issues regarding also present and future preventive and responsive behaviors. To this end learning material on oil spill and floating object scenarios will be developed, including animations, collections of maps and photos, videos, etc. as well as tools such a multilevel game-based learning (a Serious Game) and an e-learning platform giving the opportunity of transferring an integrated education in marine pollution issues by school teachers and educators, supported by the ICTs and new technologies in school education and training. The use of ICT tools shall encourage, in a playful manner, the motivation and the mental training in the field of marine pollution. Mainly, the target group is formed by school education members such as teachers, educators and students as final beneficiaries. In this context the main objectives that will be addressed are: • Build a strong marine environmental awareness and consciousness • Enhance pedagogical competences and skills development for the marine environment • Increase students learning motivation and engagement, fostering critical thinking for marine pollution • Adopt innovative learning approaches embracing effective use of Information and Communication Technologies • Develop tools and e-learning material focused on marine pollution issues • Building a creative and positive learning environment • Enhance teachers efficacy in marine environmental issues through implementation of ESD competences Furthermore, an additional element will be the contribution to the efforts for achieving Sustainable Development Goals (SDG) with emphasis on conservation of seas and sustainable use of marine resources (SDG 14). Seven partner organizations (Foundation for Research and Technology- Hellas, Regional Directorate of Primary and Secondary Education of Crete, Archipelagos Institouto Thalassias kai Perivallontikis Erevnas Aigaiou, Cardiff University (including the Student Partnership Office who establishes the link with local schools),University of Cyprus,Inspectoratul Scolar Judetean, Ministry of Education and Culture in Cyprus ) from four different countries (Greece,Cyprus,Romania,and United Kingdom) shall jointly work to develop this project, extending their scope beyond the borders of their own countries in order to define common strategies for fostering critical thinking through use of ICT tools and especially in marine environment issues. The transnational character of this project ensures the exchange of ideas on new educational methods and practices and will bring together young people and trainers from different countries. It will help all partners to develop a general strategy on digital educational methods concerning the training/e-training on marine pollution issues.

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα