Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

e-SENS

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: e-SENS

Φορέας Χρηματοδότησης: ICT Policy Support Programme under the Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP)

Είδος έργου: Electronic Simple European Networked Services

Συντονιστής/Ανάδοχος: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Γερμανία

Εταίροι: Austria, Czech Republic, Denmark, Estonia, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, The Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, OpenPEPPOL, ETSI

Διάρκεια: 1/4/2013-31/3/2017

Ημ/νία Λήξης: 31/3/2017

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 27.000.000

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 306.087

Web Site: http://www.esens.eu/

Στόχος έργου: Στόχος του e-SENS είναι να βελτιώσει την διασυνοριακή πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες εντός Ε.Ε και να υποστηρίξει την ανάπτυξη της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Το e-SENS θα αναπτύξει την υποδομή για διαλειτουργικές δημόσιες υπηρεσίες στην Ευρώπη χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα πιλοτικών έργων ευρείας κλίμακας που έχουν ήδη ξεκινήσει : e-CODEX, epSOS, SPOCS, STORK και PEPPOL. Τα έργα αυτά έχουν ήδη αποδείξει πως παρέχοντας διασυνοριακές υπηρεσίες όλα γίνονται πιο εύκολα. Το e-SENS θα παγιώσει, θα βελτιώσει και θα επεκτείνει τις λύσεις που έχουν αναπτυχθεί προκειμένου να δημιουργήσει στοιχεία γενικής χρήσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλούς τομείς. Η έμφαση θα δοθεί σε δομικά στοιχεία, όπως ηλεκτρονική ταυτοποίηση, ηλεκτρονικά έγγραφα, ηλεκτρονική παράδοση, σημασιολογία και ηλεκτρονικές υπογραφές. Οι τεχνικές αυτές θα δοκιμαστούν σε πραγματικές συνθήκες ζωής σε διάφορους τομείς, όπως στην ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική δικαιοσύνη, ηλεκτρονικές προμήθειες και στο κύκλο ζωής των επιχειρήσεων. Τέλος, το e-SENS θα παρέχει γενικά και επαναχρησιμοποιήσιμα δομικά στοιχεία, επιτρέποντας την απρόσκοπτη ηλεκτρονική επικοινωνία σε διάφορους τομείς της δημόσιας διοίκησης.

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα