Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

SpeechXRays

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: Multi-channel biometrics combining acoustic ans machine vision analysis of speech,lip movement and face

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Είδος έργου: H2020-DS-2014-2015. No 653586

Συντονιστής/Ανάδοχος: OBERTHUR TECHNOLOGIES SA

Εταίροι: HOROWITZ BIOMETRICS LTD, SIVECO ROMANIA SA, TECH INSPIRE LTD, REALEYES OU, Hellenic Telecommunications & Telematocs Applications Company, INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU FZICA SI INGINERIE NUCLARA "HORIA HULUBEI", FORTH, UNIVERSITY COLLEGE LONDON, Institut Mines-Telecom

Διάρκεια: 1/5/2015-30/4/2019

Ημ/νία Λήξης: 30/4/2019

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 4.102.467,00

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 381050

Web Site: http://www.speechxrays.eu/

Στόχος έργου: The SpeechXRays project will develop and test in real-life environments a user recognition platform based on voice acoustics analysis and audio-visual identity verification. SpeechXRays will outperform state-of-the-art solutions in the following areas: • Security: high accuracy solution (cross over accuracy1 of 1/100 ie twice the commercial voice/face solutions) • Privacy: biometric data stored in the device (or in a private cloud under the responsibility of the data subject) • Usability: text-independent speaker identification (no pass phrase), low sensitivity to surrounding noise • Cost-efficiency: use of standard embedded microphone and cameras (smartphones, laptops) The project will combine and pilot two proven techniques: acoustic driven voice recognition (using acoustic rather than statistical only models) and multi-channel biometrics incorporating dynamic face recognition (machine vision analysis of speech, lip movement and face). The vision of the SpeechXRays project is to provide a solution combining the convenience and cost-effectiveness of voice biometrics, achieving better accuracies by combining it with video, and bringing superior anti-spoofing capabilities. The technology will be deployed on 2000 users in 3 pilots: a workforce use case, an eHealth use case and a consumer use case. The project lasts 36 months and is coordinated by world leader in digital security solutions for the mobility space

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα