Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

STATegra

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: User-driven Development of Statistical Methods for Experimental Planning, Data Gathering, and Integrative Analysis of Next Generation Sequencing, Proteomics and Metabolomics data

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Είδος έργου: FP7- HEALTH.2012.2.1.1-3- No 306000

Συντονιστής/Ανάδοχος: Computational Medicine Institute of the Prince Felipe Research Centre (SP)

Διάρκεια: 1/10/2012-30/9/2015

Ημ/νία Λήξης: 2015

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 7.853.546 €

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 702.520€

Web Site: http://www.stategra.eu/

Στόχος έργου: STATegra vision is “that the developments of an appropriate and accurate framework for integratively analyze -omics data will permit a more efficient use of the available information and a better understanding of the results, and that this can only be achieved through an intimate collaboration between statistical experts, biomedical researchers, data producers and software developers”. In the context of the STATegra project, our group will focus its effort in the realization of Integrative Causal Analysis theories, methods and algorithms.

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα