Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

Remote

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: Εξ’ αποστάσεως υγειονομική και κοινωνική φροντίδα για την υποστήριξη της ανεξάρτητης διαβίωσης απομονωμένων ηλικιωμένων με χρόνιες παθήσεις

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Είδος έργου: Call AAL-2008-1

Συντονιστής/Ανάδοχος: Centre for Research and Technology Hellas (CERTH/IAB)

Διάρκεια: 1/7/2009-31/10/2012

Ημ/νία Λήξης: 2012

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 68000

Web Site: http://www.remote-project.eu/

Στόχος έργου: Το έργο REMOTE επιτυγχάνει αυτό το στόχο με την εισαγωγή μιας καινοτόμου, με γνώμονα τις οντολογίες, ανοικτής αρχιτεκτονικής αναφοράς και μιας πλατφόρμας που θα επιτρέψει τη διαλειτουργικότητα, την αδιάλειπτη συνδετικότητα και την ανταλλαγή περιεχομένου μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών. Το Έργο αποδίδει μεγάλη σημασία στη σταθερή συμμετοχή των δυνητικών τελικών χρηστών και στην μέτρηση της ευχρηστίας, του αντίκτυπου και γενικότερα της αποδοχής των αποτελεσμάτων του Έργου από τα ηλικιωμένα άτομα. Επωφελείται από τη δομή της κοινοπραξίας, δηλαδή την στενή συνεργασία ερευνητικών και αναπτυξιακών ιδρυμάτων, με ανταγωνιστικές ΜΜΕ στον τομέα των τηλε-υγείας και της διάχυτης νοημοσύνης, με οργανώσεις χρηστών, και με πανεπιστήμια. Οι πρωτοβάθμιοι τελικοί χρήστες του REMOTE είναι τα ηλικιωμένα άτομα με συγκεκριμένες χρόνιες παθήσεις, και ειδικά εκείνα που ζουν σε αγροτικές και απομονωμένες περιοχές. Γι 'αυτά τα άτομα, το Έργο θα σχεδιάσει πολύ-χρηστικά οικιακά περιβάλλοντα. Οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες για τους ηλικιωμένους θα ενισχύσουν την αυτο-φροντίδα, την κοινωνική αλληλεπίδραση, και την συντήρηση δεξιοτήτων, προκειμένου να απολαμβάνουν την άνεση και την ασφάλεια που απαιτείται: να διατηρηθούν οι δεσμοί με την οικογένεια και τους φίλους, να βγουν έξω για ψώνια ή διακοπές κλπ. Οι επαγγελματίες υγείας είναι οι δευτεροβάθμιοι χρήστες του REMOTE. Σε αυτούς θα δοθούν εργαλεία για τη συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης του ατόμου (όπως δεδομένα, σε πραγματικό χρόνο καθώς και αρχείου, που αφορούν στην υγεία και την κατάσταση του ασθενούς, τη δραστηριότητά του, και τις αλλαγές στον τρόπο ζωής και στο περιβάλλον του) και πρόσβασης στο ιστορικό του ασθενούς. Επίσης περιλαμβάνονται εργαλεία υποστήριξης της λήψης αποφάσεων που επιτρέπουν στους επαγγελματίες υγείας να αναθεωρήσουν τα δεδομένα του και να δημιουργήσουν εξατομικευμένα, σχέδια περίθαλψης των ασθενειών και που θα επιτρέπουν την καθημερινή αλληλεπίδραση με τους ασθενείς. Όλα αυτά τα στοιχεία του συστήματος θα βασίζονται στο Διαδίκτυο ώστε να προσφέρεται πρόσβαση σε αυτά ανά πάσα στιγμή και από οπουδήποτε.

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα