Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

CHIC

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: Computational Horizons in Cancer: Developing Meta- and Hyper-Multiscale Models and Repositories for In Silico Oncology

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαΐκή Επιτροπή

Είδος έργου: FP7-ICT-2011.5.2 (600841)

Συντονιστής/Ανάδοχος: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών

Εταίροι: European Research and project Office GmbH (EURICE), Universitaet des Saarlandes (USAAR), Kathilieke Universiteit Leuven (KU Leuven), University of Bedfordshire (BED), The Univeristy of Sheffield (USFD), Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ), Gottfried Wilhelm Leibniz Univeristaet Hannover (LUH), The Trustees of the University of Pennsylvania (UPENN), The Chancellor, Masters and Scholars of the Univeristy of Oxford (UOXF), Univerita degli Studi di Torino (UNITO), Univeristaet Bern (UBERN), Custodix NV (CUSTODIX), Philips Electronics Nederland BV (Philips), Univeristy College London (UCL), SCS SRL (SCS), Technological Educational Institute of Crete (ΤΕΙ-C)

Διάρκεια: 1/4/2013-31/3/2017

Ημ/νία Λήξης: 2017

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 13726535

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 965300

Web Site: http://www.chic-vph.eu/

Στόχος έργου: The CHIC proposal aims at developing cutting edge ICT tools, services and secure infrastructure to foster the development of elaborate and reusable integrative models (hypermodels) and larger repositories so as to demonstrate benefits of having both the multiscale data and the correponding models readily available. Although the broader VPH domain is the primary target of the hypermodelling infrastructure to be developed by CHIC, the primary application domain will be cancer and in silico oncology. In the mid and long term CHIC aims to pave the way for reliable in silico clinical trials, lying at the heart of the vision of in silico medicine, and subsequently for patient individualized treatment optimization based on in silico experimentation.

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα