Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

E-NO FALLS

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: European Network fOr FALL Prevention, Intervention & Security

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαΐκή Επιτροπή

Είδος έργου: CIP-ICT-PSP-2012-6 (325137)

Συντονιστής/Ανάδοχος: Universitat Politecnica de Catalunya

Εταίροι: Associacao Fraunhoffer portugal Research (FHP), Iniveristy of Limerick (UL), Cooperativa sociale coocc marche onlus societa cooperativa per azioni (COOSS), Stichting Smart Homes (SmH), Nordforce Technology AB (NFT), Fondazione Santa Lucia (FSL), Emergency Response Limited (ERL), Fundacio Ticsalut (TICS), Foundation for Research and Technology Hellas (FORTH), National Univeristy of Ireland GALWAY (NUIG), Funacion privada CETEMMSA (CET), Seniornett Norge (SN), Fundatia ana Aslan International (AAIF), Siveco Romania SA (SIV), Charite - Universitaetsmedizin Berlin (CHA), Stivhting Nederlands Normalisatie - Instituut (NEN), McRoberts BV (McR)

Διάρκεια: 28/1/2013-27/1/2016

Ημ/νία Λήξης: 27/1/2016

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 998968

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 33170

Web Site: http://www.e-nofalls.eu

Στόχος έργου: The main goal of E-NO FALLS thematic network is to integrate and bring together knowledge, experiences and best practices acquired at European and international level in the area of fall prevention, intervention and safety, with the aim of coordinating ongoing activities and creating the necessary conditions and consensus on action plans, standards and specifications in view to ensure the widest future replication and co-deployment of innovative solutions (with special emphasis on ICT-based ones). In this way, the E-NO FALLS thematic network will be a forum for all stakeholders within the value chain (such as industry, users organizations, informal and formal care providers, public authorities, investors, housing and insurance companies and service providers across Europe) to share knowledge, expertise, resources, best practice experiences and to build consensus to highlight the remaining obstacles to be overcome and to eventually provide guidance for ICT-enabled solutions and their roll-out. In order to cover all stakeholders’ interest and expectations, the best practices, guidelines and knowledge to be elicited and published by the project will address multiple dimensions (medical, scientific, operational, technological, socioeconomic…). This is why the dissemination plan of the project includes a variety of dissemination modalities that enable outreach to wide and diverse audiences (including care service providers, technical experts, application integrators, as well as citizens -with especial attention to the elderly community-). Thus, in this way E-NO FALLS pursues a holistic, multi-disciplinary, multi-stakeholder approach with strong user involvement.

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα