Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

NEREIDs

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: NEREIDs: Ενσωμάτωση καινοτόμων τεχμολογιών ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας για θαλάσσια ρύπανση

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ανθρωπιστική βοήθεια και Πολιτική Προστασία

Είδος έργου: Έργο ετοιμότητας

Συντονιστής/Ανάδοχος: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ( ITE)

Εταίροι: Cyprus Civil Defence, Technological Institute of Crete, Decentralized Authority of Crete, Department of Fischeries and Marine Research, Cardiff University, Hellenic Red Cross, Univerity of Cyprus, Ubilabs, National Emergency Medical Services

Διάρκεια: 1/1/2013-31/12/2014

Ημ/νία Λήξης: 2014

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 537425

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 134606

Web Site: http://www.nereids.eu

Στόχος έργου: Το έργο NEREIDs στοχεύει στην ενίσχυση της αντιμετώπισης περιστατικών πολιτικής προστασίας και θαλάσσιας ρύπανσης και ειδικότερα στη συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο, με βάση διεθνή πρότυπα, βέλτιστες πρακτικές και χρήση καινοτόμων τεχνολογιών. Θα αναπτυχθεί μία μοναδική πλατφόρμα eLearning, βασιζόμενη σε νέες ιδέες, όπως διαδραστικά παιχνίδια, τεχνολογία έξυπνων τηλεφώνων και εφαρμογών τους, μέσω της οποίας θα εκπαιδευτούν επαγγελματίες εθελοντές και άλλοι ενδιαφερόμενοι σε σχέδια ετοιμότητας και σύγχρονες πρακτικές σε Κύπρο, Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία και Γερμανία. Θα χρησιμοποιηθούν τεχνικές ανάλυσης κινδύνου, βασιζόμενες στη συνεργασία των θαλάσσιων ερευνητικών κέντρων στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μεγάλη Βρετανία. Οι τεχνικές αυτές μαζί με τη βάση δεδομένων με περιστατικά σε προτυποποιημένη μορφή θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε επίπεδο διακρατικών συνεργασιών και συνεργιών. Σε αυτό θα συμβάλλουν οι οδηγίες για την Υποστήριξη της Χώρας Υποδοχής (Host Nation Support guidelines), καθώς και η συνεργασία ανάμεσα σε επαγγελματίες του χώρου και τους Εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού και του Johanniter-Unfall-Hilfe.

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα