Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

EURECA

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: Enabling information re-Use by linking clinical REsearch and CAre

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Είδος έργου: FP7-ICT-2011.7 No 288048

Συντονιστής/Ανάδοχος: Philips Electronics Nederland

Εταίροι: Philips Electronics Nederland (Philips), Foundation for Research and Technology - Hellas (FORTH), Institut Jules Bordet (IJB), Custodix, Saarland University (UdS), The Chancellor-Masters ans Scholars of the Univeristy of Oxford (UOXF), Fraunhofer Institute for Intelligent Analysis and Information Systems (FhG), Vrije University (VUA), Breast International Group (BIG), Leibniz Univerity (LUH), Xerox, Uviveridad Politecnica de Madrid (UPM), MAASTRO clinic (MAASTRO), ecancermedicalscience (ecancer), EuroRec Institut (EuroRec), Stoneroos (SIT), German Breast Group research (GBG), National Research Council in Canada (NRC)

Διάρκεια: 1/2/2012-31/7/2015

Ημ/νία Λήξης: 31/7/2015

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 13397801

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 963.036,00

Web Site: http://eurecaproject.eu/

Στόχος έργου: EURECA aims to build an advanced, standards-based and scalable semantic integration environment enabling seamless, secure and consistent bi-directional linking of clinical research and clinical care systems to: 1.Support more effective and efficient execution of clinical research by Allowing faster eligible patient identification and enrolment in clinical trials, Providing access to the large amounts of patient data, Enabling long term follow up of patients, Avoid the current need for multiple data entry in the various clinical care. 2.)Allow data mining of longitudinal EHR data for early detection of patient safety issues related to therapies and drugs that would not become manifest in a clinical trial either due to limited sample size or to limited trial duration, 3:)Allow for faster transfer of new research findings and guidelines to the clinical setting (from bench-to-bedside), 4.) Enable healthcare professionals to extract in each patient’s case the relevant data out of the overwhelmingly large amounts of heterogeneous patient data and treatment information. At the core of the project will be achieving semantic interoperability among EHR and clinical trial systems, consistent with existing standards, while managing the various sources of heterogeneity: technology, medical vocabulary, language, etc. This requires the definition of sound information models describing the EHR and the clinical trial systems, and capturing the semantics of the clinical terms by standard terminology systems. The scalability of the solution will be achieved by modularization, identifying core data subsets covering the chosen clinical domains. We demonstrate and validate concepts developed in EURECA by implementing a set of software services and tools that we deploy in the context of pilot demonstrators. EURECA will develop solutions that fulfill the data protection and security needs and the legal, ethical and regulatory requirements related to linking research and EHR data.

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα