Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

ΥΠΕΡΘΕΝ

Κατηγορία: national

Τίτλος Έργου: Ανάπτυξη ερευνητικής υποδομής κλινικών υπολογιστικών εργαλείων και υπηρεσιών για την καλύτερη διάγνωση και εκτίμηση της βέλτιστης εξατομικευμένης θεραπείας ογκολογικών παθήσεων

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 2007-2013

Είδος έργου: Interreg Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013

Συντονιστής/Ανάδοχος: Πανεπιστήμιο Κύπρου

Διάρκεια: 24/06/2011-30/11/2013

Ημ/νία Λήξης: 30/6/2013

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 1.150.000 €

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 359725

Web Site: http://yperthen.gr/index.php/gr/

Στόχος έργου: Ο καρκίνος αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες ασθένεια των τελευταίων ετών και είναι κύρια αιτία θανάτου στις ανεπτυγμένες χώρες, όπως η Κύπρος και Ελλάδα. Ο καρκίνος απασχολεί ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό των υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα. Κάποιες μορφές καρκίνου συνδέονται με την έκθεση σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως το κάπνισμα, το οινόπνευμα, επικίνδυνες χημικές ουσίες και σε ορισμένους ιούς. Ο καρκίνος επηρεάζει έντονα την ψυχοσωματική κατάσταση ενός ατόμου, καθώς μπορεί να προκαλέσει πολλά διαφορετικά συμπτώματα, ανάλογα με την περιοχή και το χαρακτήρα της κακοήθειας και το εάν υπάρχει μετάσταση. Η επιστημονική κοινότητα παγκοσμίως ακολουθεί μια πληθώρα προσεγγίσεων για τη μελέτη του καρκίνου, από τις οποίες μια νέα, πολλά υποσχόμενη προσέγγιση είναι η χρήση υπολογιστικών μεθόδων. Έτσι, βασικός στόχος του παρόντος έργου είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας διαχείρισης, ανάλυσης και επεξεργασίας ιατρικών δεδομένων, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση ασθενών με καρκίνο. Η πλατφόρμα αυτή περιλαμβάνει εργαλεία για κατάλληλη απεικόνιση των ιατρικών δεδομένων, μεθόδους ανάλυσης των δεδομένων και δυναμικά μοντέλα προσομοίωσης της ανάπτυξης καρκινικών όγκων, ώστε να μπορεί να προβλεφθεί ποιο σενάριο θεραπείας θα αποδώσει τα βέλτιστα αποτελέσματα για τον συγκεκριμένο ασθενή. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί ένα διαδικτυακό σύστημα εφαρμογών για τα παραπάνω εργαλεία και μοντέλα, δίνοντας πρόσβαση σε απομακρυσμένους χρήστες στην Ελλάδα και στη Κύπρο. Απώτερος επιστημονικός σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της κατανόησης των πολύπλοκων υποκείμενων βιολογικών μηχανισμών, χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα γνώση και τα υπολογιστικά εργαλεία και μοντέλα που θα αναπτυχθούν. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι η περιοχή ανάπτυξης του έργου θα γίνει πρότυπο στην διεξαγωγή έρευνας σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, τα αποτελέσματα της οποίας θα μπορούν να επεκταθούν και αξιοποιηθούν και σε άλλες περιοχές του διεθνούς χώρου. “Στόχος της έρευνας στον τομέα αυτό είναι η προβλεπτική ογκολογία, δηλαδή η εφαρμογή υπολογιστικών μοντέλων για την πρόβλεψη της ανάπτυξης καρκινικών όγκων στο χώρο και στο χρόνο. Αν η προβλεπτική ογκολογία μπορέσει αποτελεσματικά να λάβει υπόψιν τις ιδιαίτερες εξατομικευμένες παραμέτρους του ασθενή (σχέδιο θεραπείας, ηλικία, σωματική κατάσταση κλπ), τότε μπορεί να γίνει ένα πανίσχυρο εργαλείο για τους ιατρούς, οι οποίοι θα μπορούν να προβλέπουν ποιο σχέδιο θεραπείας ενδείκνυται για την εκάστοτε περίπτωση. Με την ανάπτυξη αποτελεσματικών μοντέλων εξέλιξης του καρκίνου και την εφαρμογή τους για την εξαγωγή θεραπευτικών σχημάτων, οι ασθενείς της Κύπρου και της Ελλάδας, αναμένεται να επωφεληθούν πρώτοι. Επιπλέον αναμένεται ότι θα ενισχυθούν οι τοπικοί φορείς έρευνας, με τη συνέργεια τεχνικών και κλινικών επιστημονικών φορέων. Στα απώτερα οφέλη αναμένουμε την ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής ως πόλος έρευνας στη μελέτη και θεραπεία ενός εκ των σημαντικότερων παγκοσμίων προβλημάτων υγείας.

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα