Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

ΕΔΓΕ

Κατηγορία: national

Τίτλος Έργου: Ανάπτυξη Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Έρευνας: Μεθοδολογική Προσέγγιση στην Βιολογία Συστημάτων

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 2007-2013

Είδος έργου: ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Συντονιστής/Ανάδοχος: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Διάρκεια: 07/01/2011-06/01/2014

Ημ/νία Λήξης: 2014

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 50.000 €

Στόχος έργου: Το αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η σύμπράξη τεσσάρων Ερευνητικών κέντρων, που έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε γονιδιωματικές προσεγγίσεις βιολογικών συστημάτων, με επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων. Ο κύριος στόχος του προτεινόμενου προγράμματος είναι η συνεργασία ελλήνων επιστημόνων διαφορετικών ειδικοτήτων με δικτύωση των υπαρχόντων υποδομών γονιδιωματικής έρευνας. Η αποτελεσματική συνεργασία των φορέων αποσκοπεί στην ανάπτυξη, διακίνηση και χρήση υποδομών, εργαλείων και τεχνογνωσίας σε προγράμματα ολοκληρωμένης, μεγάλης κλίμακας/υψηλής απόδοσης ανάλυσης βιολογικών συστημάτων. Η προτεινόμενη σύμπραξη στοχεύει στην αποτελεσματικώτερη αξιοποίηση και ανάπτυξη των υποδομών γονιδιωματικής τεχνολογίας με τη δικτύωση και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των τεσσάρων Ιδρυμάτων. Προτείνουμε συγκεκριμένες γονιδιωματικές εφαρμογές σε ένα εύρος επιστημονικών ερωτημάτων στη Βιολογία Συστημάτων. Η έμφαση της πρότασης είναι στην οργάνωση των κοινών δραστηριοτήτων που θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων γονιδιωματικών προσεγγίσεων καθώς και νέων εργαλείων για την παραγωγή, διαχείριση και ανάλυση των δεδομένων

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα