Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

REACTION

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: Remote Accessibility to Diabetes Management and Therapy in Operational Healthcare Networks

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Είδος έργου: FP7-IP-No 248590

Συντονιστής/Ανάδοχος: Atos Origin (ATOS), Spain

Διάρκεια: 01/03/2010-28/02/2014

Ημ/νία Λήξης: 2013

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 14.412.539 €

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 1.030.450 €

Web Site: http://www.reactionproject.eu/

Στόχος έργου: Το έργο REACTION θα αναπτύξει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία για τη βελτίωση της μακροπρόθεσμης διαχείρισης του διαβήτη που θα περιλαμβάνει: συνεχής παρακολούθηση της γλυκόζης του αίματος, κλινική παρακολούθηση, στρατηγικές παρεμβάσεις, παρακολούθηση και πρόβλεψη δεικτών συναφών νόσων, εκπαίδευση σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την νόσο όπως παχυσαρκία και άσκηση, και, τελικά, ένα κλειστό κύκλωμα αυτοματοποιημένης παροχής ινσουλίνης. Η πλατφόρμα REACTION χαρακτηρίζεται από την διαλειτουργικότητα και επικοινωνία peer-to-peer που βασίζεται στο Service Oriented Architecture (SOA), όπου όλες οι λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένου και των συσκευών, εκπροσωπούνται ως υπηρεσίες και οι εφαρμογές αποτελούνται από μια σειρά υπηρεσιών, ενορχηστρωμένες για να εκτελέσουν την επιθυμητή ροή εργασίας. Η πλατφόρμα REACTION διαθέτει επίσης ένα περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών βασισμένο στην εκτεταμένη χρήση δυναμικών οντολογιών και προηγμένων δυνατοτήτων διαχείρισης δεδομένων, με αλγορίθμους για την κλινική αξιολόγηση και επεξεργασία των δεδομένων με βάση συγκεκριμένους κανόνες. Η έξυπνη, διαλειτουργική πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί από το έργο REACTION θα παρέχει ολοκληρωμένη, επαγγελματική διαχείριση και υπηρεσίες θεραπείας για ασθενείς με διαβήτη σε διαφορετικά περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Συμπεριλαμβάνει: 1) την επαγγελματική υποστήριξη λήψης αποφάσεων για νοσοκομειακά περιβάλλοντα, 2) την ασφαλή θεραπευτική παρακολούθηση για υποστήριξη της δοσολογίας και της συμμόρφωσης στη θεραπεία, 3) τη μακροπρόθεσμη διαχείριση των ασθενών στα εξωνοσοκομειακά περιβάλλοντα, 4) τη διαχείριση των επειγόντων διαβητολογικών καταστάσεων, και 5) την υποστήριξη των ασθενών για αυτοδιαχείριση και αλλαγές τρόπου ζωής. Οι υπηρεσίες REACTION που θα αναπτυχθούν για τους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 στοχεύουν στη συνεχή παρακολούθηση της γλυκόζης του αίματος και στη βελτίωση της θεραπείας με ινσουλίνη, ρυθμίζοντας τη δόση με βάση τον γλυκαιμικό έλεγχο, τη δραστηριότητα, την διατροφή, και την χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής. Η υποστήριξη κλινικών αποφάσεων έχει στόχο να βοηθήσει τους επαγγελματίες υγείας, τους ασθενείς και τους φροντιστές τους, να διαχειρίζονται καλύτερα τη θεραπεία του διαβήτη και να κάνουν σωστές και ενημερωμένες επιλογές σχετικά με τον έλεγχο της γλυκόζης στο αίμα, τη διατροφή και την άσκηση.

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα