Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

VPH NoE

Κατηγορία: commercial

Τίτλος Έργου: Virtual Physiological Human Network of Excellence

Φορέας Χρηματοδότησης: EC

Είδος έργου: GA no 223920

Πρόγραμμα πλαίσιο: ICT-2007.5.3 Virtual physiological human

Συντονιστής/Ανάδοχος: UNIVERSITY COLLEGE LONDON

Εταίροι: THE UNIVERSITY OF AUCKLAND (NEW ZEALAND), THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD (UNITED KINGDOM), EUROPAISCHES LABORATORIUM FUER MOLEKULARBIOLOGIE - EMBL (GERMANY), KAROLINSKA INSTITUTET (SWEEDEN), THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD (UNITED KINGDOM), CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE -CNRS (FRANCE), THE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM (UNITED KINGDOM), INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE (FRANCE), UNIVERSITAT POMPEU FABRA (SPAIN), GEIE ERCIM (FRANCE), INSTITUT MUNICIPAL D'ASSISTENCIA SANITARIA (SPAIN), UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES (BELGIUM)

Διάρκεια: 01/06/2008-30/11/2012

Ημ/νία Λήξης: 2012

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 806.877,77 Euro

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 285.933 Euro

Web Site: http://cordis.europa.eu

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα