Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

GEN2PHEN

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: Genotype-To-Phenotype Databases: A Holistic Solution

Φορέας Χρηματοδότησης: EC

Είδος έργου: HEALTH theme - contract no. 200754

Συντονιστής/Ανάδοχος: University of Leicester, UK

Διάρκεια: 01/01/2008-31/12/2012

Ημ/νία Λήξης: 2012

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 11.889.367 Euro

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 140.242 Euro

Web Site: http://www.gen2phen.org/project_summary.html

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα