Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

Contra Cancrum

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: Clinically Oriented Translational Cancer Multilevel Modelling

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Είδος έργου: ICT-2007.5.3: Virtual Physiological Human

Πρόγραμμα πλαίσιο: STREP-Collaborative Project.GA 223979

Συντονιστής/Ανάδοχος: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Εταίροι: Institute of Communication and Computer Systems-ICCS, Universitaet des Saarlandes-USAAR, University College London-UCL, Universitaet Bern-UBERN, University of Bedfordshire-BED, Univerzita Karlova Praze-CUNI, Philips Technologie-PFL-H

Διάρκεια: 01/08/2008-31/07/2011

Ημ/νία Λήξης: 2011

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 5.167.660 Euro

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 651.920 Euro

Web Site: http://contracancrum.eu/?q=node/1

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα