Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

KY Χάρακα

Κατηγορία: commercial

Τίτλος Έργου: Σύμβαση Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρησης Λογισμικού Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Κέντρο Υγείας Χάρακα.

Φορέας Χρηματοδότησης: KY Χάρακα-ΔΥΠΕ Κρήτης

Συντονιστής/Ανάδοχος: Εργαστήριο Βιοϊατρικής Πληροφορικής - Ι.Π - Ι.Τ.Ε

Διάρκεια: 30/01/2007-29/01/2008

Ημ/νία Λήξης: 2008

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 2.747,47 Euro

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 2.747,47 Euro

Στόχος έργου: Το ΙΤΕ –ΙΠ ανέλαβε: (α΄) την καθημερινή τηλεφωνική ή με email υποστήριξη ώστε να επιλύονται τυχόν επείγοντα προβλήματα και την επιδιόρθωση βλαβών για το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (30/1/2007), (β΄) την ανανέωση της μη αποκλειστικής άδειας χρήσης για 27 (είκοσι επτά) θέσεις εργασίας, (γ΄) πρόσβαση σε ενημερωμένες εκδόσεις του λογισμικού καθώς και σε σχετικό έντυπο υλικό.

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα