Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

Βενιζέλειο - Πανάνειο Νοσοκομείο

Κατηγορία: commercial

Τίτλος Έργου: Σύμβαση Προμήθειας, Εγκατάστασης, Υποστήριξης και Συντήρησης Λογισμικού Διαχείρισης Απεικονιστικού Συστήματος (PACS) του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου «Βενιζέλειο-Πανάνειο».

Φορέας Χρηματοδότησης: Βενιζέλειο - Πανάνειο Νοσοκομείο

Συντονιστής/Ανάδοχος: Εργαστήριο Βιοϊατρικής Πληροφορικής - Ι.Π - Ι.Τ.Ε

Διάρκεια: 01/03/2007-29/02/2008

Ημ/νία Λήξης: 2008

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 13.310 Euro

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 13.310 Euro

Web Site: http://www.venizeleio.gr/

Στόχος έργου: Το ΙΤΕ –ΙΠ ανέλαβε: (α΄) την ανανέωση μη αποκλειστικής άδειας χρήσης για 3 (τρεις) θέσεις εργασίας, (β΄) την υποστήριξη του συστήματος για το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (1/3/2007).

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα