Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

Βενιζέλειο - Πανάνειο Νοσοκομείο

Κατηγορία: commercial

Τίτλος Έργου: Ανανέωση Σύμβασης Υποστήριξης και Συντήρησης Ιατρονοσηλευτικού Λογισμικού του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου «Βενιζέλειο-Πανάνειο».

Φορέας Χρηματοδότησης: Βενιζέλειο - Πανάνειο Νοσοκομείο

Συντονιστής/Ανάδοχος: Εργαστήριο Βιοϊατρικής Πληροφορικής - Ι.Π - Ι.Τ.Ε

Διάρκεια: 01/03/2007-29/02/2008

Ημ/νία Λήξης: 2008

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 14.900 Euro

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 14.900 Euro

Web Site: http://www.venizeleio.gr/

Στόχος έργου: Το ΙΤΕ –ΙΠ ανέλαβε: (α) την λειτουργική υποστήριξη των κλινικών εφαρμογών που ήδη έχουν εγκατασταθεί και βρίσκονται σε παραγωγική λειτουργία στην Α΄ και Β΄ Παθολογική, στην Α΄ και Β΄ Παιδιατρική, στην Καρδιολογική, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) και στη Νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου, (β) την ανανέωση μη αποκλειστικής άδειας χρήσης των κλινικών εφαρμογών αυτών, (γ) την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και ολοκλήρωση των κλινικών εφαρμογών με συμβατό εργαστηριακό σύστημα σε κλινικά τμήματα της επιλογής του νοσοκομείου, (δ) την προμήθεια έντυπου υλικού, και (ε) υποστήριξη του συστήματος για το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (1/3/2007).

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα