Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

ΚΥ Σπηλίου

Κατηγορία: commercial

Τίτλος Έργου: Κέντρο Υγείας Σπηλίου

Συντονιστής/Ανάδοχος: Εργαστήριο Βιοϊατρικής Πληροφορικής - ΙΠ - ΙΤΕ

Διάρκεια: 15/11/2006-14/11/2007

Ημ/νία Λήξης: 2007

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 1.750 Euro

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 1.750 Euro

Στόχος έργου: Σύμβαση Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρησης Λογισμικού Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας», Κέντρο Υγείας Σπηλίου, Αριθμός Απόφασης ΔΣ ΙΤΕ 194/11-3/10&11-11-2006.Το ΙΤΕ –ΙΠ ανέλαβε: (α) την καθημερινή τηλεφωνική ή με email υποστήριξη ώστε να επιλύονται τυχόν επείγοντα προβλήματα και την επιδιόρθωση βλαβών για το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (β) την ανανέωση της μη αποκλειστικής άδειας χρήσης για 5 (πέντε) θέσεις εργασίας, (γ) πρόσβαση σε ενημερωμένες εκδόσεις του λογισμικού καθώς και σε σχετικό έντυπο υλικό.

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα