Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

A' ΔΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κατηγορία: national

Τίτλος Έργου: Yλοποίηση Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Υγείας του Α΄ Περιφερειακού Συστήματος Υγείας & Πρόνοιας Αττικής» (Α΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Σύμβαση 3/11/2006)

Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλίσεων - ΚτΠ

Είδος έργου: Σύμβαση 3/11/2006

Πρόγραμμα πλαίσιο: Δημόσιος Διαγωνισμός

Συντονιστής/Ανάδοχος: ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε

Εταίροι: ΙΤΕ, Computer Solutions Α.Β.Ε.Ε.

Διάρκεια: 03/11/2006-02/11/2008

Ημ/νία Λήξης: 2008

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 3.553.003,13 Euro

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 460.451,80 Euro

Στόχος έργου: Αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την προμήθεια πληροφορικών συστημάτων λογισμικού, την αγορά του αντίστοιχου εξοπλισμού και την παροχή όλων των απαιτούμενων υπηρεσιών για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, διασύνδεση και υποστήριξη λειτουργίας του ολοκληρωμένου πληροφορικού συστήματος υγείας του Α΄ Περιφερειακού Συστήματος Υγείας – Πρόνοιας Αττικής (Πε.Σ.Υ.Π.). Το έργο αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της οικονομικής και διοικητικής πληροφορίας στα 10 Νοσοκομεία που είναι ενταγμένα στο έργο καθώς και στην Κεντρική Υπηρεσία της συγκεκριμένης υγειονομικής περιφέρειας. Περιλαμβάνει λογισμικό διοικητικό-οικονομικής διαχείρισης (αποτελούμενο από το διοικητικό-οικονομικό υποσύστημα, το υποσύστημα διαχείρισης ασθενών, καθώς και το υποσύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας) και βιοϊατρικής τεχνολογίας, καθώς και από τη σχετική παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης χρηστών.Το έργο υλοποιείται από την Ένωση Εταιρειών SIEMENS – Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – Computer Solutions.

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα