Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

SAFE

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: Satellites For Epidemiology and health early warning

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Είδος έργου: ESA AO/1-4914/05/F/IZ

Πρόγραμμα πλαίσιο: Tender

Συντονιστής/Ανάδοχος: MEDES

Εταίροι: CNE, GMV ,Remifor, CNES, TTSA, FORTH, Micro-Univr, Astrium, Mediq

Διάρκεια: 01/07/2006-31/12/2007

Ημ/νία Λήξης: 2007

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 800.000 Euro

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 99.975 Euro

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα