Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

ΟΠΣΥ Β' Πε.Σ.Υ.Π. Νοτίου Αιγαίου

Κατηγορία: commercial

Τίτλος Έργου: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας Β΄ Πε.Σ.Υ.Π. Νοτίου Αιγαίου.

Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλίσεων - ΚτΠ

Είδος έργου: Σύμβαση Υπ' Αριθμόν 364

Πρόγραμμα πλαίσιο: Δημόσιος Διαγωνισμός

Συντονιστής/Ανάδοχος: ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε

Εταίροι: ΙΤΕ, Computer Control Systems Α.Ε.

Διάρκεια: 02/05/2006-02/11/2008

Ημ/νία Λήξης: 2008

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 1.541.794,82 Euro

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 273.700 Euro

Στόχος έργου: Αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την αγορά πληροφορικών συστημάτων λογισμικού, την αγορά του αντίστοιχου εξοπλισμού και την παροχή όλων των απαιτούμενων υπηρεσιών για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, διασύνδεση και υποστήριξη λειτουργίας του ολοκληρωμένου πληροφορικού συστήματος υγείας του Β’ Περιφερειακού Συστήματος Υγείας – Πρόνοιας Νοτίου Αιγαίου. Το έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποσυστήματα λογισμικού: διοικητικό-οικονομικό υποσύστημα, υποσύστημα διαχείρισης ασθενούς, ιατρικό υποσύστημα (συμπεριλαμβανομένων και εφαρμογών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας), πληροφοριακό σύστημα εργαστηρίων για τα μη απεικονιστικά εργαστήρια του νοσοκομείου Ρόδου, υποσύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας, και σύστημα επικοινωνίας – διασύνδεσης εφαρμογών. Το έργο αφορά στην υλοποίηση του συνόλου των διαφόρων υποσυστημάτων που συνθέτουν ένα σύγχρονο Πληροφοριακό Σύστημα Μονάδων Υγείας και τη διασύνδεση μεταξύ τους, με βασικούς στόχους: -Την αμεσότερη εξυπηρέτηση των πολιτών -Τη μείωση των διαχειριστικών εξόδων -Την πληροφόρηση της πολιτικής ηγεσίας για τη λήψη αποφάσεων -Την ταχύτητα προσαρμογής σε αλλαγές πολιτικής στον Εθνικό και Ευρωπαϊκό χώρο Στο έργο περιλαμβάνεται και ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης όλων των εμπλεκομένων χρηστών στο Β’ Περιφερειακό Σύστημα Υγείας Νοτίου Αιγαίου.

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα