Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

Βενιζέλειο - Πανάνειο Νοσοκομείο

Κατηγορία: commercial

Τίτλος Έργου: Σύμβαση Προμήθειας, Εγκατάστασης, Υποστήριξης και Συντήρησης Λογισμικού Διαχείρισης Απεικονιστικού Συστήματος (PACS) του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου «Βενιζέλειο-Πανάνειο».

Φορέας Χρηματοδότησης: Βενιζέλειο - Πανάνειο Νοσοκομείο

Πρόγραμμα πλαίσιο: Αριθμός Σύμβασης 394/2-12-05

Συντονιστής/Ανάδοχος: Εργαστήριο Βιοϊατρικής Πληροφορικής - Ι.Π - Ι.Τ.Ε

Διάρκεια: 01/03/2006-28/02/2007

Ημ/νία Λήξης: 2007

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 10.168 Euro

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 10.168 Euro

Web Site: http://www.venizeleio.gr/

Στόχος έργου: Το ΙΤΕ –ΙΠ ανέλαβε: (α) την προμήθεια, υποστήριξη και συντήρηση λογισμικού PACS απαλλαγμένων πραγματικών και νομικών ελαττωμάτων, (β) τη μελέτη των απαιτήσεων για τη λειτουργική του ολοκλήρωση με το Ιατρονοσηλευτικό σε επιλεγμένες γραμματείες των απεικονιστικών εργαστηρίων, (γ) τη λειτουργική επέκταση του λογισμικού εφαρμογών που έχει ήδη εγκατασταθεί, (δ) την παραχώρηση μη αποκλειστικής άδειας χρήσης των εφαρμογών αυτών, και (ε) την υποστήριξη του συστήματος για το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (1/3/2006).

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα