Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

Π.Γ.Ν.Π

Κατηγορία: commercial

Τίτλος Έργου: Ολοκληρωμένο Ιατρονοσηλευτικό Σύστημα Λογισμικού Ορθοπεδικής Κλινικής Π.Γ.Ν.Π. (Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών).

Φορέας Χρηματοδότησης: Π.Γ.Ν.Π

Πρόγραμμα πλαίσιο: Αριθμός Σύμβασης 28710/ 05

Συντονιστής/Ανάδοχος: Εργαστήριο Βιοϊατρικής Πληροφορικής - Ι.Π - Ι.Τ.Ε

Διάρκεια: 30/01/2006-30/07/2006

Ημ/νία Λήξης: 2006

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 10.000 Euro

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 10.000 Euro

Web Site: http://www.pgnp.gr/

Στόχος έργου: Το ΙΤΕ-ΙΠ ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Ιατρονοσηλευτικού Πληροφοριακού Συστήματος για την Ορθοπεδική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. Ειδικότερα το ΙΤΕ –ΙΠ ανέλαβε: (α) την προμήθεια Εξυπηρετητή Ολοκληρωμένου Ιατρονοσηλευτικού Συστήματος Νοσοκομείου – SERVER το οποίο θα καλύπτει το σύνολο των κλινικών του νοσοκομείου, (β) την προμήθεια Λογισμικού Ορθοπεδικής Κλινικής το οποίο περιλαμβάνει ηλεκτρονική διασύνδεση με το πληροφορικό σύστημα του γραφείου κίνησης του νοσοκομείου για την έμμεση ολοκλήρωση δεδομένων που αφορούν τα βασικά στοιχεία των νοσηλευόμενων στην κλινική (δημογραφικά στοιχεία, καθώς και στοιχεί εισαγωγής), χωρίς να απαιτείται η εκ νέου εισαγωγή τους μέσα από το πληροφοριακό σύστημα της κλινικής καθώς και δυνατότητα παρακολούθησης –συμπλήρωσης δεδομένων φακέλου υγείας, (γ) την παραχώρηση πέντε (5) αδειών χρήσης των κλινικών εφαρμογών αυτών, (δ) την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και ολοκλήρωση τους με συμβατό εργαστηριακό σύστημα της Ορθοπεδικής Κλινικής του ΠΓΝΠ, (ε) επιτόπια εκπαίδευση των χρηστών στη χρήση των νέων κλινικών εφαρμογών διάρκειας δεκαπέντε (15) ανθρωποημερών , καθώς και προμήθεια έντυπου εκπαιδευτικού υλικού, και (στ) υποστήριξη του συστήματος για το χρονικό διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία παραδόσεως του.

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα